Dette er hvad der danner grundlag for godkendelsen af Sejlklubben Egensedybet Ansøgning til ungdomsvenlig sejlklub

 

1. Valg af ungdomsleder

 

Uddrag fra Sejlklubbens vedtægter

§ 13.   UDVALG

            JUNIORUDVALG

Juniorafdelingens daglige ledelse varetages af et juniorudvalg, der består af 3 medlemmer,

hvoraf 1 medlem vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer, 1 medlem vælges af generalforsamlingen og 1 medlem vælges af og blandt juniorer.

Juniorafdelingen er regnskabsmæssigt adskilt fra seniorafdelingen.

 

Vi tilføjer i vedtægterne: Ungdomslederen skal have adgang til bestyrelsesmøder Han vælges af generalforsamlingen. Hans opgaver er at være bindeled mellem bestyrelse og ungdomsafdeling, hvor han skal varetage juniorernes interesser

 

Vi har i sommeren 2008 lavet et udvalg, som skal tage sig af ledelsen i junior afdelingen. Det består af formand, næstformand, træner, 3 forældre med ansvar for, kapsejlads, aktiviteter, grej, sponsorer

 

2. Aktiviteter

 

Der bliver udarbejdet en aktivitetskalender hvert år, hvor vi ligger vægt på sejlads. Desuden er der planlagt aktiviteter i både sommer og vinterperioden. Vi mener, det er det sociale som er altafgørende, så derfor planlægger vi også sociale aktiviteter i form af kageliste, weekend/ overnatning, klubmesterskab osv. se evt. hjemmesiden

Se vores program for 2009 her

 

3. Handlingsplan

Målsætningen, er at blive godkendt som ungdomsvenlig sejlklub inden foråret 2009. Desuden vil vi gerne kunne mønstre en fast stamme af junior sejlere på omkring 20 sejlere (pt. er der 15). Det skal vi gøre ved at lave nogle aktiviteter, der tilgodeser alle uanset om de vi vil sejle kapsejlads eller kommer for at nyde samværet omkring sejlads.

 Målsætning inden for de næste 5 år,

 

4. Budget

 

Holdningen i Sejlklubbens bestyrelse er, (som i øvrigt er fremlagt på de seneste to generalforsamlinger)

 

5. Diplomer

 

Vi startede i 2007 med at anvende diplomer. Vi har i slutningen af 2008 begyndt målrettet træning hvilket har medført at alle vores sejlere har fået eller er i gang med at tage diplomer.

 

6. Sejlads i sommerferien

 

Som det fremgår af aktivitetskalenderen holder vi kun ferie i 3 uger. Hvis der er nogen som har lyst til at sejle i den periode, må de gerne det, hvis det er aftalt med deres træner. Vi har planlagt at tage kontakt til Odense Sejlklub, med henblik på at sejle i hele sommer ferie perioden.

 

7. Forældrepolitik

 

Vi beskrev i 2007 en forældrepolitik, som kan ses på hjemmesiden. Desuden bliver optimistforældre inviteret til at deltage i klubbens andre sociale aktiviteter, som f.eks. afriggerfest skt. Hans aften mm.

Politikken til forældrene er dynamisk dvs. den udvikler sig i tak med klubbens medlemmer. Når der er ændringer, bliver den revideret på vores hjemmeside.

 

8. Træner politik

 

Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at aflønne vores trænere. Vi vil derimod gerne udvikle de forældre/ interesserede (ældre juniorsejlere) som er i klubben via trænerkurser i Dansk sejlunion.

Som målsætning vil vi minimum have 2 personer i gang med træneruddannelsen. De to trænere skal have hjælp af forældre så der som minimum er to voksne pr. hold i størrelsen 6-7 deltagere.

 

Træner politikken bliver tilgængelige på hjemmesiden. Når de første har gennemført instruktør uddannelserne.

 

Vi har opdelt vores sejlere i tre grupper

 

Krav/funktion til træner som træner Nybegyndere

 

Krav/funktion til træner som træner C

 

 

Krav/funktion til træner som træner A, B, Zoom, Feva

9. Omklædning

 

Der er klubhus, hvor sejlerne kan klæde om, og hygge sig efter sejlads, desuden er der baderum for henholdsvis piger og drenge hvor de kan tage et gratis varmt bad.

 

10. Fri adgang til klubbens aktiviteter

 

Som medlem af sejlklubben, kan man få adgang til klubbens faciliteter på alle tidspunkter. Du skal blot godkendes af ungdomslederen, og derefter kan man få en nøgle ved havnefogeden mod et depositum på 50.-

 

12. Vinteraktiviteter

 

Vi holder teori hver anden uge hele vinteren, desuden er der juleafslutning, standerhejsning, fysiske aktiviteter i løbet af vinteren. (se program)

 

Sejlklubben Egensedybet

Mike Rasmussen