Som forældre til en ny sejler i Sejlklubben Egensedybet, er der sikkert mange ting der er nye, ikke blot for den unge sejler, men også for forældrene. 

 

Med dette lille skrift vil vi informere om arbejdet i klubben, og derigennem prøve at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der naturligt melder sig i den første tid i klubben.

 

Dette skal dog ikke holde jer tilbage fra at spørge, når der er ting I gerne vil have en forklaring på eller er usikre på. Da det som ny i klubben kan være svært at holde rede på, hvem der har med hvad at gøre, er der i klubhuset en opslagstavle med billeder og navne på sejlklubbens bestyrelsesmedlemmer og klubbens trænere.

 

Forældre og optimistsejlads

Især de første år børnene sejler, har de brug for hjælp til de praktiske ting omkring jollen, når den skal rigges til og sættes i vandet, og igen efter sejlads når jollen og alt udstyret skal skylles og sættes på plads igen. Men det er også vigtigt for børnene at vide at far eller mor venter inde på havnen, hvis de kommer ind før tid.

 

De første gange børnene er på vandet, kan det for nogle børn være grænseoverskridende at sidde i optimistjollen, og alene være den, der skal få jollen til at sejle. Her er det vigtigt, at i som forældre er i nærheden, og kan træde til, hvis der er brug for et lille kram og nogle trøstende ord. Husk på at træneren har flere børn med på vandet, og derfor skal dele sin opmærksomhed lige mellem alle sejlerne. 

 

Arbejdet i Sejlklubben Egensedybet hviler på frivilligt arbejde, og for at klubben kan fungere, må forældrene påregne at deltage i de forskellige arbejdsopgaver, der er nødvendige for at  børnene kan komme på vandet, og dyrke deres sport.

 

Sejlsport kan hurtigt blive en tidskrævende sport, også for forældrene. Her skal man blot huske på at sejlsport også er en sport, hvor man kan få mange gode oplevelser sammen med sit barn såvel på vandet som på havnen.

 

 

En træningsaften

I sommerhalvåret er der træning hver tirsdag. Sejlerne skal være klar omklædte og med tilrigget jolle kl. 18.00, hvor der er skippermøde. De fleste kommer ved kl. 17.45, så der er god tid til at klargøre jollen, klæde om, og ikke mindst snakke/hygge med de andre sejlere og forældre. På skippermødet informeres sejlerne om aftenens træningsprogram, hvorefter vi går på vandet. Her er der plads til at 1 forældre kan tage med ud i hver af ledsagebådene, så i kan følge jeres barn på vandet.

 

Omkring kl.19.30 går sejlerne i land. Jollerne tages op og skylles ind- og udvendig. Sejl, mast, ror og sværd skal også skylles og sættes på plads i jolleskuret.  Når jollerne er på plads klæder sejlerne om og er klar til skippermøde.

 

Træningen sluttes af med et skippermøde, hvor resultatet af aftenens træning drøftes.

 

Herefter er der kage, sodavand og kaffe for sejlere og forældre. Det går på skift mellem sejlerne at medbringe kage. Er man forhindret i at komme den dag man er på kagelisten, sørger man for at bytte med en af de andre på listen. 

 

Selv om det at sejle optimistjolle er en individuel sport, er det vigtigt at sejlerne lærer at sejlsport også er fællesskab, hvor man hjælper hinanden. Sejlerne hjælper hinanden med at rigge jollerne til og få dem i vandet, og træningen er først slut, når alle er færdige med at pakke sammen, og der er ryddet op på jollepladsen. 

 

 

Påklædning

Det er vigtigt at sejlerne er klædt på efter forholdene, så de har det rart og føler sig godt tilpas. Hvis de sveder eller fryser for meget, kan det være svært at koncentrere sig om det væsentlige, nemlig at sejle.

 

I starten kan man sagtens klare sig med noget varm tøj, en vindtæt jakke, vind og vandtætte overtræksbukser og gummistøvler eller gummisko. Ved valg af påklædning skal man også tænke på at sejleren skal kunne bevæge sig ubesværet rundt i jollen, og naturligvis at tøjet skal kunne tåle at blive vådt.

 

Viser det sig at interessen for sejlsport er vedholdende, begynder ønskerne om specielt sejlertøj at melde sig. Her er det en god ide at rådføre sig med de mere erfarne sejlere og trænerne inden der købes dyrt udstyr. Måske kan klubben hjælpe med at finde nyt eller brugt udstyr.

 

På træningsaftener er der den regel at alle børn og voksne skal have sejlervest eller redningsvest på, når de er på vandet. Redningsvesten er ikke så velegnet til optimistjollen, da den store krave nemt griber fat i bommen under vendinger. De fleste vælger derfor en svømme/sejlervest. Sikkerhedsmæssigt er den i orden, da der altid er ledsagebåde og andre sejlere i nærheden.

De første gange nye sejlere er med på vandet, kan de låne en rednings/sejlervest i klubben. Det forventes dog at sejlerne som noget af det første personlige udstyr anskaffer en vest. Køb vesten så den passer i størrelse. Køber man en vest ”til at vokse i” vil sejleren let kunne glide ud af vesten, og dermed er sikkerheden væk. Er man usikker på, hvilken vest der bør vælges, vil trænerne naturligvis gerne vejlede.  

 

 

Skiftetøj

Til hver træningsaften skal sejlerne medbringe skiftetøj og håndklæde. Det sker at sejlerne ryger en tur i vandet og bliver gennemblødt, og det er derfor vigtigt at de kan skifte fra ”inderst til yderst”. Husk også på tørt fodtøj og overtøj.

 

Hvad kan forældrene hjælpe med

Arbejdet med ungdommen er afhængig af, at forældrene tager aktivt del i de mange praktiske opgaver der er, når børnene skal ud at sejle. Uden aktive forældre, kan klubarbejdet ikke fungere.

 

Der hvor I først vil blive involveret er på de to ugentlige træningsaftener. Ud over at hjælpe børnene med de praktiske ting omkring jollerne, er der tre opgaver, der på skift løses af forældrene.

 

Sejle ledsagebåd:

Hver ledsagebåd skal helst bemandes med en træner og en forældre.  Forældreopgaven vil her primært være at assistere træneren, når sejlerne skal hjælpes på vandet, men også at hjælpe til med at klargøre båden med benzintank, bøjer osv. før sejlads samt sætte på plads efter sejlads.

For forældre der ikke har kendskab til at sejle ledsagebåd, vil der efter behov blive arrangeret instruktion i brug af klubbens både.

 

Havnevagt:

Havnevagten hjælper sejlerne med at få jollerne i vandet, tager imod sejlere, der kommer ind før tid, og hjælper sejlerne med at få jollerne på land efter sejlads.

Som regel vil der være flere forældre tilstede, der hjælper med søsætning inden sejlads og optagning af jollerne efter sejlads. Det er vigtigt, at havnevagten er på jollepladsen, så længe sejlerne er på vandet.

 

Køkkenvagt:

Køkkenvagtens opgave er at lave kaffe, sætte sodavand frem og skære kage ud så det er klar kl. 19.45, samt efterfølgende sørge for at borde tørres af og at der er ryddeligt i køkkenet.

 

I foråret og igen efter sommerferien, laves der en plan for ovenstående opgaver. Er i sat på en opgave og bliver forhindret, er det vigtigt i bytter med en af de andre forældre. 

 

Ud over ovenstående opgaver, kan der være løbende opgaver med vedligeholdelse af materiel og hjælp i forbindelse med deltagelse i stævner osv.

 

Medlemsliste

Med jævne mellemrum revideres medlemslisten, så alle sejlere og forældre er opdateret med telefonnumre, adresser, E-mail osv. på klubbens medlemmer/forældre.

 

Leje af jolle

Klubben råder over et antal optimistjoller. Jollerne udlejes til klubmedlemmerne for et år af gangen, og fordeles af klubbens trænergruppe.

 

Især for de yngste sejlere kan det være svært at overskue de forpligtigelser der følger med at leje en klubjolle. Det er derfor naturligt at forældrene tager del i ansvaret for at jollen holdes i orden og behandles ordentligt. Det kan naturligvis ikke undgås at jollerne får skader når de er på vandet, og når det sker, er det vigtigt af den materielansvarlige eller en af trænerne får besked hurtigst muligt, så skaden kan udbedres. 

 

Køb af egen jolle

De første år barnet sejler, er det bedst at leje en klubjolle, da jollen og dens udstyr skal passe til sejlerens kunnen og størrelse.

 

Nogle forældre vælger at købe en optimistjolle, når deres barn har sejlet nogle år. Det er som oftest til sejlere, der går meget op i kapsejlads, og derfor har særlige ønsker til jollen og dens udstyr.

 

Det er en god ide at rådføre sig med klubbens trænere, inden der købes jolle og andet dyrere udstyr.

 

 

 

 

Stævner og kapsejlads

Når de nye sejlere har lært de grundlæggende sejlerfærdigheder, begynder de ofte at vise interesse for konkurrencemomentet i sejlsport. I klubben vil vi træne de forskellige elementer der er i forbindelse med kapsejlads, så sejlerne kan deltage i stævner.

 

 

I forbindelse med stævner er der brug for forældrenes hjælp. Der skal arrangeres transport af sejlere, joller og andet grej, hvilket klubben forventer, at de deltagende sejleres forældre aftaler indbyrdes.

Til afvikling af de forskellige sejladser, anmoder den arrangerende klub ofte de øvrige deltagende klubber om hjælp i form at ledsagebåde og mandskab til ledsagebåde og dommerbåde. Der er således god mulighed for at deltage aktivt i disse arrangementer, og derved få mange gode oplevelser sammen med sit barn.