Plan for afvikling af træningsaften for jollesejlere.

 

 

Før sejlads

17.45 – Den aftenansvarlige sørger for at der låses op til jolleskuret.

             Her møder deltagerne og hjælpere til træningen også på samme tid.

 

 

18.00 – Alle deltagere er omklædte og har gjort deres joller klar til at de kan blive sat i vandet.

 

18.00 – Skippermøde for både sejlere og hjælpere.

 

Efter sejlads

Hjælpere på ledsagebåde sørger for at benzintanke, bøjer, tovværk mv. kommer tilbage i skuret.

 

Senest 19.40 – Alle joller er på land og sejl, ror, sværd, redningsveste med mere er lagt på plads

 

Senest 19.45 – Alle mødes i klubhuset til evaluering af træningen og der er som regel lidt

   forældre fremstillet at spise.

 

Kl.      20.00  – Aftenen er slut.

 

De træningsaftener, hvor der skal pakkes til stævner, må dette ikke forsinke skippermødet.

 

 

 

December 2006