Referat af generalforsamling Sejlklubben Egensedybet 5. marts 2008.

 

22 medlemmer fremmødt.   Klik her for at se formandens indlæg om 2008 Bemærk fylder 2MB, så det kan tage lidt tid :-)

 

 1. Valg af dirigent. Jens Johansen valgtes.

 2. Bestyrelsens beretning. Mike Rasmussen aflagde beretning for 2007.
  50 deltagere i gule ærter på Nytårstraveturen,
  30 på tur til X-yacht i snevejr.
  Ny hjemmeside,
  20 anparter solgt,
  Standerhejsning med loppemarked, joller og kajakker på vandet. Godt besøgt.
  Ny afdeling med kano og kajak op til 20 fremmødte.
  6-8 stabile Juniorer, to ny FEVA-joller, som kræver lidt store børn eller en voksen med et barn. Diplomer uddelt, ny brugt følgebåd indkøbt, Juleafslutning for børn og forældre.
  Sejlerskolen 2 hold, nye sejl brugte indkøbt til 2008 sæsonen.
  Nye baner med gode dommere. 17 tilmeldte 13 på vandet,
  50 deltagere til en flot Skt. Hans aften,
  Weekendtur til Ballen to både i lidt kraftig vind,
  Fjorden dag en stor succes ved stor fællesindsats,
  Skæg og balladesejladsen var lidt tyndt besat gerne flere i år.,
  Afriggerfesten godt besøgt, en rigtig god aften.
  Klubhuset: Ny bar nyt grovkøkken. Rygeforbud.
  Sejlklubben har fået god PR. Har været i Otterup-avisen og Fyns Stiftstidende 5-6 gange med gode historier.

 3. Forelæggelse af regnskab ved Søren Pedersen med et overskud på over 11.000 kr. som følge af gode sponsorer. Stor el-udgift som følge af betalingstidspunkterne er ændret. Besparelser forventes efter diverse tiltag. Ny tilskudsordning efter kommune sammenlægningen gav et godt tilskud til klubben. Regnskabet var påført den offentlige ejendomsværdi af klubhuset. Mike gav udtryk for, at bestyrelsens holdning trods stor ”friværdi” i klubhuset, var fortsat at basere klubbens virke på kontant betaling frem for optagelse af lån. Regnskab godkendt

 4. Fastlæggelse af kontingent. Forslag om forøget kontingent for 2008. Enstemmigt vedtaget.
  Seniorer kr. 600, Juniorer kr. 300, Kano og kajak kr. 600 samt passive medlemmer kr. 350

 5. Ingen fremsendte.

 6. Planer for klubbens virke 2008 ved Mike Rasmussen.
  Ungdomsafdeling i vækst med flot forældreopbakning. Forlængelse af sæsonen ved bedre udstyr. Ny jollebro skal bygges,
  Pinsetur og efterårstur forsøges fælles for motorbåde og sejlbåde.
  Ændret program for Standerhejsningen 26. april,
  Fjordens dag: Ideer til at løse transportproblemet over Gabet efterlyses af referenten. Spørgsmål fra medlemmer om redningsposter på havnen (er under bearbejdning) samt forslag om kortere fællesture.

 7. Valg af bestyrelsen. Søren ”Ursula” Pedersen nyvalgtes, genvalg af Carsten Christensen og Mike Rasmussen. Suppleanter: Genvalg af Dennis Jørgensen og nyvalg af Jesper Krøll.

 8. Valg af revisorer. Jan Madsen, Martin Køstner. Suppleant Børge Lundtoft.

 9. Valg af udvalgsposter.
  Aktivitetsudvalg:       Dennis Jørgensen.
  Ungdomsudvalg:       Claus Mohr.
  Kapsejladsudvalg:    Arne Knudsen.
  Klubhusudvalg:         Henning Jakobsen.
  Sejlerskole:              Preben Hansen.
  Fjordens dag:           Henning Jakobsen, Birger Kristensen.

 10. Eventuelt:
  Ole Illum: Rygepolitik ønskes i stedet for diktat: Er sejlklubben bestyrelse demokratisk indstilling, livet på havnen er mere end sejlklubben.
  Børge Lundtoft: Bifalder rygeforbuddet.
  Arne Knudsen, Søren Pedersen rygerne mindes om at rygning er skadeligt, huset er bygget til ungdommen. Bestyrelsen bemærkede udsagnene om rygepolitikken.
  Birger Kristensen: forslag om nye urinalkumme.
  Arne Knudsen: El forbruget i blandt andet weekenden er for stort. Overvej at få nedsat forbruget med ændrede tekniske forbedringer. Forskellige forslag samt at se på betalingen fra havnens side. Desuden: Hjemmesiden: Ønske om aktuelle nyheder på en særskilt side.

 

 

Referent. Carsten Christensen

 

 

Uden for selve Generalforsamlingen blev formanden Mike Rasmussen hyldet, idet han er indstillet til at få en påskønnelse fra Nordfynskommune for sin flotte indsats for sejlklubben. Uddelingen skete 8. marts 2008 i Otterup-hallen, hvor Sejlklubben vil være repræsenteret af Arne Knudsen og Gerda Hansen.