Referat af ekstraordinær generalforsamling.

 

1.      Valg af dirigent: Som dirigent valgtes Mike Rasmussen.

2.      Ændringen af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

Sejlklubben Egensedybet

lørdag 28. april

efter Standerhejsningen.

 

1.                Valg af dirigent

2.                Ændring af vedtægter. Ordinær generalforsamling foreslås afholdt i marts måned.
   Se indkaldelse for ordinær generalforsamling 2007 for nærmere begrundelse.
 

Bestyrelsen