Referat fra Generalforsamling 2013 13. marts klokken 19 i klubhuset.

17 medlemmer til stede.

1.      Valg af dirigent. Birger Kristensen.

·         Bestyrelsens beretning. Året starter med den sædvanlige nytårstravetur. Igen med mange deltagere. En tak skal igen lyde til Ole og hans team.

·         Der var en enkel klubaften og generalforsamling inden vi havde stander hejsning den 28 -4. efter stander hejsningen var der vin smagning ved Keld, der var omkring 30 deltager, derefter var der fælles spisning med medbragt mad.

·         I maj starter aften sejladserne op der var 14 både tilmeldt. Det er ca. det antal der har været i mange år, en tak til dommer teamet for deres hjælp til vi kan få sejlet.

·         Pt er vi ca. 15 sejlere plus surfere. I 2012 var vi til en del stævner rundt om i landet, hvor alle sejlerne klarede sig flot. Jonas Jørgensen blev Fynsmester i opti-B. Jeppe Haugaard og Peter Måhr blev TORM grandprix mestre, og nr. 7 til DM i FEVA jolle.
Der er fire unge sejlere der har været på instruktør kursus, og er kommet hjem med en god ide, til at erhverve nye sejlere. Det forventer vi os meget af. Som noget nyt bliver der afholdt et KITE-kursus i samarbejde med Surf og Ski i Odense.
 Det kommer til at koste 1000.- pr næse. Alle som har lyst er velkomne.

·         Vi har modtaget 10,205.- fra "Uffe, Karen og Otto Greves Fond" til nye FEVA sejl til en jolle. Desuden har Otterup Trælast sponsoreret ca. halvdelen af det nye jolleskur.
Otterup Bad og Energi har givet alt blikarbejdet og tømmer firmaet Andersen og Nielsen alle tagpladerne på skuret. Også en tak til de unge fra surf afdelingen der var meget ihærdige med at hjælpe til. Tak til alle som deltog.

·         Pinse turen blev ikke til noget. Vi kunne godt tænke os at der var lidt flere der vil deltage. I ser gerne også deltagelse af motor både det drejer sig jo om hygge og det med at være på vandet.

·         Skt. Hans aften var som sædvanlig godt besøgt. Vejret betød at vi spiste i Efter klubhuset med vores medbragte mad, en Hyggelig aften, Tak til Preben for at lave det fine Bål.

·         I sommer ferien var der aktivitet med div. Danmarks mesterskaber. Igen fik vores lille klub nogle mesterskaber. Mike Dorthe og Claus Rasmussen vandt DM i L 23 klassen

·         Jan Madsen var med til at vinde Ylva DM sammen med Leif fra Bogense.  Det er meget flot af en sådan lille klub.

·         I September har vi Fjordens dag. Der var som sædvanlig mange der besøgte havnen, ved fælles hjælp blev det til en god dag hvor mange hjælper til, ja nogle gange ved jeg såmænd ikke hvem det er der hjælpe til. En tak til de mange hjælper,

·         Året slutter med en rigtig god afrigger fest med ca. 72 deltager, det var også første gang at vi i sejlklubben havde inviteret alle havnens bruger, jeg tror ikke det var sidste gang.
For sejlklubben vil vi gerne gøre opmærksom på at vi også er i havnen og laver en del aktivitet, planen med det var jo at vi gerne så mange flere der meldte sig ind i Sejlklubben.
Det er jo sådan at Andelsselskabet sørger for havn og pladsen vi er på, sejlklubben er dem som skal skabe aktivitet der.

·         Til sidst en tak til alle dem der hjælper til, nogle mere synlige, andre hjælper bare, ja ting bliver lavet mange gange uden at vi i bestyrelsen er klar over at der været noget galt. Det er super dejligt at der her i Havnen og sejlklubben er en sådan hjælpsomhed.

·         En Tak til andelsselskabet for det gode samarbejde vi har.

2.      Godkendt

3.      Regnskab. Lille overskud på kr. 6000. Gerne flere tilmeldinger til support-el. I alt de 8 tilmeldte giver kr. 600. Spørgsmål fra dirigenten om regnskabet kunne udsendes med indkaldelsen. Seniorer 33, juniorer 18, passive, 21 medlemmer. 
Erik Hansen: er der mulighed for familiemedlemsskab. Kassereren: har været diskuteret før. Regnskab godkendt.

4.      Fastlæggelse af kontingent. Forslag om uændret kr. 700 seniorer, 350 kr. juniorer/ passive.

5.      Ingen forslag.

6.      Planer for årets aktiviteter. Mød med havnens bestyrelse. Vi skal være mere aktive overfor alle havnepladsejere og lejere. Henvendelse til Odense klubberne om ledige havnepladser for at lokke dem til. Nyt med kite-surfing i ungdomsregi.
Dirigenten savnede forældre fra ungdomsafdelingen. Forslag om at forsøge medinddragelse, f.eks. familiemedlemsskab. Knud Haugsted: Forslag om flere fra ungdomsafdelingen i bestyrelsen.
 Jens Johansen: Der er stor opbakning til aktiviteterne på klubaftenerne. Klaus Måhr: Der er gang i uddannelsen af unge instruktører. Claus Rasmussen: Der er et hul i rækken af unge sejlere som årsag til at der mangler deltagere fra ungdomsafdelingen.

7.      Valg af bestyrelsen. Søren Pedersen og Klaus Måhr. Genvalg.  Søren Petersen ny valg. To suppleanter: Genvalg af Dennis Jørgensen. Ny valg af Claus Rasmussen.

8.      Valg af revisorer Jan Madsen og Martin Køstner. Genvalg af Henning Jakobsen:

9.      Aktivitetsudvalget: Ole Astrup, John Hansen
Juniorer Klaus Måhr bemyndiget til at finde forælder og juniormedlemmet.
Kapsejladsudvalg: Claus Jespersen
Klubhusudvalget: John Hansen
Bestyrelsen finder personer til hjælp på Fjordens dag. Bør være forældre til ungdomssejlere.
Sejlerskoleudvalg: Claus Rasmussen vil gerne stå som kaptajn om onsdagen men dog ikke fast hver onsdag. Preben Hansen er villig til at være vikar. Klaus Måhr mener der er 3-4 ungdomssejlere, der gerne vil prøve H-båds sejlads.
Søren Pedersen gjorde opmærksom på at det er juniorerne der har første prioritet til brug af H-båden. Arne Knudsen gjorde opmærksom på at juniorer i H-båden skal have kompetencen til at føre båden, som ansvarlig kaptajn.

10.  Eventuelt.  Joy Kristensen foreslår at klubhuset trænger til at blive vedligeholdt evt. samtidig med havnearbejdsdag. Claus Jespersen. Vi har ingen pressionsmidler på samme måde som havnen.
 Jens Johansen oplyser at mange havne ikke giver adgang til klubhusene. Ny ansat Regitze til rengøring af klubhuset. Reduktion af lysudgiften ved at skifte til strømbesparende pærer. Solceller blev omtalt.

Referent Carsten Christensen.