Referat fra Generalforsamling 2012 14. marts klokken 19 i klubhuset.

18 medlemmer til stede.

1.      Valg af dirigent. Valgt blev Birger Kristensen. Opfordrede til at udsendelse pr mail indskrives i klubbens vedtægter.

2.      Bestyrelsens beretning. Året starter med en lang og kraftig vinter.

Vi startede jo traditionsvis med vores nytårs trave tur med efterfølgende gule ærter, som Ole og hans team stod for. Det er en rigtigt god tradition som vi har. Vi mangler dybe tallerkner, når vi er så mange til gule ærter, så hvis der er nogen som vil sponsorerer nogle vil vi være glade.

 Der var som sædvandlig ikke så mange både i vandet i det tillige forår. Det var en skam for jeg mener nu, at det var i april den bedste sejlervejr var i 2011.

Vi starter sejler sæsonen med Standerhejsning med efterfølgende fællesspisning, Det var der mange som deltog i. Det var hyggeligt. Aftensejladserne gik som sædvanlig i gang den første onsdag i Maj. Der var desværre lidt frafald af de faste deltager, der var efter min mening for få både til start. Det vil være rart hvis vi kunne få aktivet nogle af de nye sejler der er kommet i havnen til at deltage i sejladserne. Det er jo ikke kun sejladsen det er også det sociale efter sejladsen, hvor vi hygger med medbragt mad, samt at vi får resultaterne fra dysten på fjorden. En stor tak til vores dommer team som trofast ligger klar hver onsdag.

Sejlerskolen var der desværre ingen elever til. Det var lidt ærgerligt, da det er med til at bringe nye sejlere til klubben og havnen. Det ser lige nu ud til, at det i år vil lykkes at få H båden i vandet, efter sigende er der elever og instruktør.

Som traditionen var der Skt. Hans aften på havnen med bål. En hyggelig aften som det plejer.

Der er nu 18 sejlere i jolleafdelingen, så vi kan bruge et par stykker mere. Vi har deltaget i ca 10-12 sejlstævner med gode resultater i C og B-optimist. I FEVA blev det til flere første og anden pladser. Til DM i FEVA blev det til en fjerde og sjette plads, så godt gået. Der er indkøbt et nyt storsejl til den ene FEVA, plus at TORM-pakken er blevet monteret på tre opti-joller. Frederik Måhr blev den heldige vinder ved lodtrækning, for en rejse med et af TORMs skibe. Han drager afsted i sommerferien. Der er lavet et nyt jollestativ på molen, plus ryddet op ved jolleskuret. I april bliver der bygget et nyt jolleskur, så der bliver plads til det meste grej. Vi begynder at sende de ældste af vores sejlere på kursus, så vi i fremtiden har trænere. Vi starter vindsurfing sidst i april, og der bliver træning torsdag aften.

Det skal da også nævnes at Klubben igen er blevet Ungdomsvenlig Sejlklub. Den titel kan vi nu bære 3 år mere.

Vores kølbåde sejler har tradition for at deltage i nogle DS Danmarks mesterskaber. Igen er det lykkes at vinde nogle mesterskaber.

Et stort tillykke til Mike, Dorthe og Jan for Danmarks mesterskab i L 23. Det er nu 3. gang de har vundet det. Jan Madsen blev også DM vinder i Ylva klasse.

Formanden blev henvist til en 3. plads i BB 10 meterklassen. Også Jens Johansen i Knarr har gjort det god ved deres sommer stævne. Det er nu ikke så ringe af sådan en lille klub.

Igen var vi med ved Fjordens dag, det er igen blevet godt besøgt, men vi kunne godt bruge lidt flere aktiviteter, det er lidt af det samme. Uden alle de hjælper som kommer både lørdag og søndag vil vi kunne løfte det store ryk ind af gæster der kommer for at nye noget fra vores salgsboder. Vi der hjælper hygger os sammen, Samtidigt er det lykkes os at tjene ca. kr10000 til klubben. Håber at der igen i år bliver lige så mange hjælpere, ja gerne flere.

Desværre blev der ikke nogen Afrigger fest for første gang i klubben historie. Der var simpel hen for få tilmeldte. Jeg håber meget, at det lykkes i år af få skabt en god fest med mange glade sejler. Hvis der er nogen, som har nogle gode idéer til hvordan vi kan skabe festen så der bliver venteliste for at komme med, vil vi i bestyrelsen gerne høre om det.

3.      Regnskab udleveret og gennemgået af Søren Pedersen. Stram økonomistyring gav et lille overskud. Godkendt enstemmigt.

4.      Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret for 2012. Godkendt.

5.      Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

6.      Der startes nu med windsurfere også, så der er aktiviteter hver tirsdag og torsdag. Ungdomsafdelingen er igen godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub for de næste 3 år. Ungdomsafdelingen i rolig udvikling

7.      Valg af bestyrelsen. Genvalg med applaus. Suppleant til bestyrelsen. Genvalg af Dennis Jørgensen og nyvalg af Søren Petersen.

8.      Valg af revisorer Jan Madsen og Martin Køstner. Nyvalg af Henning Jakobsen til revisorsuppleant

9.      Aktivitetsudvalget: Søren Petersen
Juniorudvalget: Genvalg Klaus Måhr
Sejlerskoleudvalget: Genvalg Preben Hansen.
Kapsejladsudvalget: Genvalg Arne Knudsen
Bestyrelsen blev bemyndiget efterstående at finde udvalgsmedlemmer til Klubhusudvalget og Fjordens dag udvalget.

10.  Forslag om ungdomsforældre som medlem af Fjordens Udvalget. Klaus Måhr: Rygeforbuddet overholdes ikke. Det er nødvendigt med en mere direkte kontakt til de involverede. Afriggerfesten: Knud Haugsted foreslog sammenskudsgilde med medtaget mad. Forslag om yderligere annoncering af festen. Claus Rasmussen foreslog nye billeder på hjemmesiden. Modtages meget gerne på Carsten.christensen@nalnet.dk

Dirigent og formand takkede for en rolig generalforsamling.

Ref. Carsten Christensen.