Referat af generalforsamling 2006

 

21 var mødt frem til generalforsamling i Sejlklubben og hørte formanden berette følgende:

Ungdomsafdelingen har været godt kørende med 8 – 10 deltagere. Zoom – 8 jollen har været ude til stævne i Vejle. Jollen har vi fået af DS på betingelse af at vi deltager i stævner. Sejlklubben har selv købt 2 brugte europajoller og man håber at de også kommer til at deltage i stævner.

 

3 tilfredse deltagere har været på sejlskole i H – båden under Prebens kyndige vejledning.

Kapsejlads har sejlet godt med 8 – 14 deltagende både.

Af andre aktiviteter kan nævnes:

 

Gule ærter 45 deltagere.

 

Aktivitetsaftener om havnens tilblivelse.

 

Standerhejsning

 

Skt. Hans 100 deltagere.

 

Fælles sejltur blev desværre aflyst p.g.a. dårligt vejr.

 

Velbesøgt fjordens dag.

 

God og festlig afriggerfest med mange deltagere afsluttede sæsonen.

 

Der er kommet nye toiletter i klubhuset, samt en ny opvaskemaskine.

 

Sejlklubben har været en del i pressen bla. med den nye Zoom – 8 jolle. Det giver synlighed og kan måske være med til at trække nye sejlere til.

Et særdeles godt år, som er blevet muliggjort af manges aktive deltagelse. Tak for det.

 

Beretningen blev enstemmig vedtaget.

 

Regnskabet viste et lille underskud på ca. 3000 kr., hvilket skyldes udgifter til klubhus og nye joller.

 

Enstemmig vedtaget.

 

Kontingentet blev uændret: 500 for seniorer. 300 for juniorer. 250 for passive.

 

Fremtiden skal byde på fortsat fokus på ungdommen så mange lærer at sejle. Sejlklubben vil prøve at trække et stævne til klubben enten for ungdom eller seniorer.

Det er et mål at skabe god sammenhold i klubben. De sædvanlige aktiviteter fortsættes.

 

Nye i bestyrelsen blev: Mike Rasmussen og Jesper Krøll. Supp.: Kenneth Jensen og Dennis Jørgensen

 

Revisorer. Jan Madsen og Martin Køstner. Supp.: Ole Green Sørensen

 

Aktivitetsudvalg: Svend Åge ”Maler”

Kapsejladsudvalg: Claus Jespersen, Ole Astrup

 

Juniorudvalg: Kenneth Jensen, Søren Pedersen

 

Sejlskole: Carsten Christensen

 

Klubhusudvalg: Svend Åge ”Maler”

 

DH – måler: Arne Knudsen

 

Ref. Ole Green Sørensen