Referat bestyrelsesmøde 9. oktober 2013

 

Tilstede: Søren, Klaus, Carsten, Ole. Afbud fra Jesper og Søren.

 

  1. Aktivitetsudvalget. CCO sende mail med indbydelse og ønske om sponsorgaver. Ringe Tom angående sponsorgaver. Jukeboks er kommet ned i kr. 900. Der er en flaske vin pr mand. Reminder om afriggerfesten og sponsorgaver søndag 20. oktober. Opslag er sat op i klubhuset. Klaus har fundet 3 ungdomsmedlemmer til at hjælpe i køkkenet med opvask. Søren (Ursula) borddækning, servietter og henter jukeboks. Ole bestiller lodder, øl og rengøring. Jesper køber vin, Asti til velkomst med chips samt sodavand kaffe og småkager,. Oprydning søndag klokken 11 Carsten og Ole.  Nytårstur 12. januar 2014. Vinterarrangement ??

 

  1. Kapsejladsudvalget. Ole køber 4 præmier. Bestyrelsen minus Ole afgjorde at sidste sejlads mellem Ole og Claus bliver en delt placering, da der ikke kan afgøres da der ikke var dommer

  2. Fjordens dag. Godt overskud på omkring kr.9000. God tilslutning til jolledelen. Meget hænger på bestyrelsen. Flere forældre næste år. Mere på standby. 18 + 12 meter

  3. Ungdomsafdelingen. Klubkonference Vingsted: Hvordan får vi flere sejlere. Klaus og 4 ungdomssejlere. 4 nye pigesejlere efterskolearrangement. Lys i jolleskuret. Besøg fra Sejlunionen som synes ungdomsafdelingen er velfungerende, men jollerne er for ringe. Et ungdomsmedlem skal udtagelsessejlads til VM i L16. Indkøbt et nyt sejl til ZOOM. Sejl ødelagt af mus. Genakker repareret til Feva. Bådvogn til RIP båd er nu blevet forbedret. Håber vi derefter undgår flere skader.

  4. Møde med havnen. Sejlklubben kan ikke økonomisk vedligeholde klubhuset. Placeringen af ungdommen er et problem.

  5. Økonomi. Udsat.

  6. Andelsselskabet.

  7. Evt.

    Referat

Carsten