Referat bestyrelsesmøde mandag den 09/05 kl. 19.00

 

Tilstede Claus, Jesper, Ole, Klaus, Søren, Carsten

 

 

Ø  Bestyrelsens fordeling af opgaver: Ole Green: Klubhusudvalg.

 

Ø  Aktivitetsudvalg: Skt. Hans. Som sidst. Preben søger nok for brænde. Grill stilles op. Købe en stor olietønde-grill ? Opslag på klubhuset også Pinseturen.

 

Ø  Kapsejladsudvalget: Claus taler med dommerne hvis der er tale om let vind. Claus ringer som hjælp til at korte banen, hvis vinden falder under sejladsen.

 

Ø  Optimist/juniorudvalg: RIB både skal repareres. Klaus kontakter bådebygger (Mogens Maxen). Til stævne i Vejle. 1. og 2. plads ud af 4 Feva-jolle. Meget vind. Der er usikkerhed omkring kaskoforsikring og en enkelt ansvarsforsikring. Klaus følger op omkring forholdene. Trænerne er dækket i tilfælde af uheld og der tegnes ansvarsforsikring for jollerne. Børnene er ikke ulykkesforsikrede i klubben. 28.-29. maj ”Leg på vandet” weekend med blandt andet 49-erne og RS 500 jolle samt aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion. Klaus foreslår et vinterprojekt med renovering af en gammel båd for at få indblik i pasning af både og for at tiltrække ungdommen i perioden. Måske kan vi få en god 606 jolle for en god pris. Skolearrangement er en mulighed for klasser, der har henvendt sig til ungdomsafdelingen. Kan bruges til at financere købet af jollen

 

Ø  Kølbåd/sejlerskole: Renovering H Båd: skrue beslag af for udtørring. Stoppe ubenyttede huller. Jens Johansen er muligvis villig, kan måske finde nogle hjælpere blandt seniorerne. Vi lejer pladsen ud helst til en sejlbåd.

Ø  Klubhusudvalg: Montage af varmepumpe nr. 2 til efteråret.

 

Ø  Økonomi… Der er ingen væsentlige ændringer. Vi fastholder et stramt budget.

 

Ø  Andelsselskab… Bom opsættes på nordmolen.

 

Ø  Hjemmesiden… OK.

 

Ø  Fjordens dag: Teltsponsorering er taget af bordet indtil videre. Næste møde 11. maj. Vi skal snart have styr på deltagerne. Claus kender en modelsejler som måske kunne være en mulighed udover pileflettere, hornblæsere, lystfiskerne, musik. Hvad med dykkerne.  Martin Køstner og Dennis Jørgensen inviteres

Ø  EVT- Claus har været til 1. møde i Nordfyns Maritime forum.  Stadig mulighed for at søge om tilskud f.eks. nyt bro anlæg til jollerne, men det er en fælles pulje for alle typer af klubber. Odense Sejlklub har 100 års jubilæum. Vi skal deltage det er 15,juni klokken 14 til 17.

Næste møde: 20. juni klokken 19.

Referent Carsten