Referat bestyrelsesmøde onsdag den 13-2-2013 kl. 19.00

Tilstede Klaus, Søren, Ole, Jesper, Carsten. Afbud Søren (Ursula).

 

 1. Konstituering Ole som formand i forhold til sejlunion og hjemmeside

 

 1. Aktivitetsudvalg Standerhejsning 4. maj klokken. CC taler med Ole/ John om starttidspunkt 15-16. lidt snacks og prøvetur grill klokken 18 (2012) . Skt. Hans. 23. juni.
  Fælles grillaften klokken 18. Fjordens dag 8. september. Afriggerfest 26 oktober.

 

 1. Kapsejladsudvalg. Kapsejlads onsdag, 8. maj start, startprocedure omvendt respit, valgfri spiler. kontakt til dommere Ole taler med Claus.
  Skt Hans distancekapsejlads uden fjords til anløbsbøjen/ stjerne inden fjords slut klokken 16 ca.
  Bytte besætningsejlads 9.juni aften
  Skæg og ballade efteråret med 29. september.

 

 1. Optimist/juniorudvalg… Skolesamarbejde på standby. Tube til morskab og leg indkøbt. 2 optimister udstyret, som kan nu roes frem. Indlæg i avisen om starten 16. april.
   Prøv en jolle en træningsaften med Jan og Kenneth, 2 gange Frederik og Maja Rasmussen. Lightfighter katamaran flåde i fællesskab med andre klubber Nyborg, Kerteminde, Bogense,
  Odense Egensedybet under dannelse. Budget til ungdomsafdeling 20.000 kr.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole H-bådens skal i vandet. Af hensyn til utætheder bør der være en presenning over bommen. CC ringer til Preben om han vil være sjakbejs for 3-4 unge 15-18 år gamle en lørdag med maling og søsætning.

                                                                                                

 1. Klubhusudvalg Rengøring er på plads med Regitze. CC spørger Claus om han arbejdsbeskrivelse alternativ laver Ole den.

 

 1. Økonomi… Balance.

 

 1. Andelsselskab…Orientering fra Carsten. Økonomien er et problem for klubben. Søren Ursula blev valgt til at repræsentere Sejlklubben overfor Andelsselskabet. Næste gang 29.april.

 

 1. Hjemmesiden Søren giver besked om sponsorer.

 

 1. Årskalender med arr. og bestyrelsesmøder. 6/6,15/8, 9/10.

 

 1. EVT

 

 

Referent Carsten