Referat bestyrelsesmøde onsdag den 9/4 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Tilstede: Mike, Søren U, Søren P, Claus, Kenneth, Carsten.

 

 

Aktivitetsudvalg…

Ø      Standerhejsning, med spisning Mike 40-60 personer

Ø      5 kager efter standerhejsning, Carsten, Dorte, Kenneth.

Ø      2 hjælpere til salat, Bestyrelsen

Ø      Borddækning Bestyrelsen

Ø      Øl, vin, vand, kaffe mm. Søren indkøber. Chips, snacks,

Ø      Musikanlæg: Claus.

Ø      Møde om fjordens dag 13:00 Birger, Henning, Carsten, Mike.

Kapsejladsudvalg…

Ø      Dommer ordning. Vi prøver med forskudt starttidspunkt. Vi prøver med forårssæson

Optimist/juniorudvalg…

Ø      12 optimister i alt, Mangler en jolle hvis alle møder. Mike og Kenneth laver et ændret program. To hold nybegyndere og øvede. Torsdag til FEVA sejlads sammen med Søren P.

Ø      Diplomer, ikke nogen.

Ø      Europajoller klargøres Søren P

Ø      Der arbejdes med jollebroen på livet løs.

Ø      Zoom 8 (er stadig udlejet til Odense Sejlklub) Måske kunne vi låne et par optimistjoller i stedet.

Ø      Diverse indkøb, nye brugte sejl, tov, Mike har overblik over situationen.

Ø      En kontant opmærksomhed til konfirmander. Mike sørger for uddeling.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø      Opstart, H Båden skal klargøres Carsten, Preben, opmåling af tov etc. Til Claus, Brugt GPS er skænket til klubben af Leif.

Ø      Odense Stiftstidende har haft flere indlæg, Vi må på banen med historier om klubben.  

Ø      Annonce i Lokaljournalen i stedet for Otterup Avis. Carsten taler med redaktøren om et indlæg i forbindelse med standerhejsning reportage ca. klokken 16. Mike sender tlf-nummer.

Klubhusudvalg…

Ø      Orden

Ø      Klubhuset: Toilet i stedet for urinal en mulighed samt måske indkøb af to mindre dybe håndvaske samt to nye vandhaner med bedre ergonomi. Claus undersøger priserne, Helst også ny dør.

Ø      Claus skaffer et system til styring varmen pr telefon.

Ø      Maling ude dørene især?

Ø      Bar der mangler en klap, en skuffe eller en bordplade, en baldakin. Henning skal kontaktes.

Ø      Ølkassen

Ø      Trøjekassen fremlægges om onsdagen og til arrangementer samt en på opslagstavlen. Mike.

Økonomi…

Ø      Budget 2008, hvilke

Ø      Forsikringen skal udvides. Søren indhenter tilbud fra forskellige selskaber.

Ø      Sponsorer, hvordan håndterer vi det i frem tiden, brev til sponsorer med opfordring til at tegne ny annonce eller et større sponsorat.

Ø      OK-bensin tank har tegnet sponsorat i klubben 2008

Andelsselskab…

Ø      Sten under joller Claus kontakter Ole Astrup.

Ø      Bro

Klubbladet…

Ø      Næste deadline, besøg på Winner, formandens side, Referat havnens generalforsamling, nyt fra klubhuset. Invitation Skt. Hans. Træner indlæg Kenneth, Pinsetur, Indlæg fra juniorweekend Program fjordens dag (Carsten).

Hjemmesiden…

Ø      Kan vi hjælpe Carsten, når vi laver indlæggende (korrekt opsætning)

Fjordens dag udvalg…

Ø      Oplæg klar 12/5

Ø      Sejlads H-båd, joller

Ø      Optimister, bassin, knobskole,

Ø      Dykkere

Ø      Marinehjemmeværnet ?? Søredning, Konkurrence om en flyvetur klokken 12. Mike kontakter.

Ø      Fiskebilen

Ø      Pileflet

Ø      Drambryggere

Ø      Telte 6x6 meter til Nordmolen, 6x12 meter

Ø      Lokaltur om historie. ”Film” om havnens tilblivelse på DVD

Ø      PC spil, regelspil. Claus kontakter Jesper.

Sponsor udvalg…

Ø      Hvad er vores behov…

Ø      Forslag til nye sponsorer

Kano kajak…

Ø      Intet nyt.

Ø      Vi afventer reaktion fra deres side.

 

Næste møde 2. juni. Klokken 19 i sejlklubben.

 

Vel mødt

 

Venlig hilsen

Mike