Referat bestyrelsesmøde den 8/10 kl. 19.00 i sejlklubben

Tilstede: Mike, Claus, Søren, Klaus, Søren, Carsten

 

Aktivitetsudvalg…

Ø  Afriggerfest: Mad: Dorte & Daniella. Lotteri ved Birger. Claus sikrer gevinster. Præmier ved Claus, Vin til dommerne, Preben, Claus. Søren øl/vand og vin, musik er på plads.
Førstehjælp med en aften med bevis. To aftener( onsdag februar) , ungdom og voksne hver for sig. Klubaften med en landsholdssejler marts

Kapsejladsudvalg…

Ø  Præmier, næste års program som sidst. Dommer næste år Bendix +? DS-bøjer?? Beder Dennis tage hånd om problemet.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Vinterundervisning/ program 2010, nyt skal laves af Klaus og Mike. Carsten, laver ansøgning om øget aktivitetsniveau. Klaus oplyser antal stævner. Mike sender hele programmet 2009. Terajollerne skal repareres på garantien og gummibåden skal repareres i bunden. Klaus vil ansøge forskellige fonde om tilskud.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  Nye elever 2010. Preben: der er allerede fyldt op for 2010. Overvejelser om duelighedstegn skal kunne tilbydes eventuel en instruktør mere.

Klubhusudvalg…

Ø  Arbejdsdag 17. oktober: Udhæng primært. Vi prøver foreløbig uden tvang. Er der noget indvendig? Udvidelse af jolleskuret er ok fra havnebestyrelsen.

Økonomi…

Ø  Mangler at betale resten af RIB båden. Flere medlemmer. Lavere forsikringsudgifter da kaskoforsikring reduceret. Budgettet balancerer næsten. Forsøge at ansøge Nordfyns kommune om tilskud til betaling af RIB båd og nye sejl. Carsten laver en ansøgning.

Andelsselskab…

Ø  Nyt fra andelsselskabet: Stor venteliste.

Ø  Lejekontrakt

Klubbladet…

Ø  Næste deadline er 30. november.

Ø  Nedlægges Carsten: begynde indsamling af mailadresser. Mail liste med udsendelse om nyheder i overskrift når der sker noget. Maile til Søren P. Også spare ved brug af elektronisk indbetalingskort ??

Hjemmesiden…

Ø  Lavere redesignes?

Generalforsamling

Ø  3. marts 2010 kl. 19 Klubblad.

Ø  På valg: Carsten, Mike, Søren U. Mike og Søren U. ønsker ikke genvalg.

Evt. næste møde 25. november klokken 19

 

Ref. Carsten