Referat bestyrelsesmøde den 7/4 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Klaus, Jens, Jesper, Carsten.

 

Konstituering af bestyrelsen herunder udvalgsposter

·         Kasserer Søren. Sekretær Carsten. Formand Claus. Næstformand Jesper. Vi hjælper Claus med: postomdeling Søren / Klaus. Taler Carsten. Presse: Ungdom Klaus.

·         Udvalg: Kapsejladsudvalg Claus. Sejlerskole Carsten. Juniorudvalg Klaus. Aktivitetsudvalg Jesper. Klubhusudvalg Jens.

Aktivitetsudvalg…

Ø  Standerhejsning. Køb af snacks, grillkul. Øl og vand og vin. Jesper sørger for det.

Kapsejladsudvalg…

Ø  Dommere. Ole, Bendix, Henning på skift. Distance sejlads Ole Green kontaktes.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Nyt fra Klaus. Klargøring godt i gang. 6 gamle joller sendt til oplakering, rekruttering 2010: skoleklasser (max 4 arrangementer pr år) inviteres herud kl. 12 til 18 med efterstående spisning også forældre på havnen, aktivitetstrailer fra DS er til stede såvel som avisen inviteres. Dansk Sejlunion giver kr. 2000 i tilskud pr arrangement. I øjeblikket 16 ungdomsmedlemmer. To personer fra ungdomsforældrene søger sponsorer/ legater. Bygning af jolleskur koster kr. 17.000. Der mangler kr. 11.000. Ønsker: vindpile til joller. Bøjer til banemarkeringer. Skraldeblok. Rygning i klubhuset er ikke ophørt 100 %. Det drejer sig mest om havnens brugere. Claus tager det op i havnens bestyrelse. 5 har været på instruktørkursus. Specialkurser for FEVA og TERA joller samt windsurfing har vi deltagere til. Måske skulle vi investere i et sæt surfbrædder som indgangsvinkel til klubben. Ungdommen skal kunne tage til et stævne med nogle af klubbens specialjoller, så de bliver dygtigere for at de kan lære fra sig i selve klubben. Nyt flag med ungdomsvenlig sejlklub. Vi har en ansøgning hos Albanifonden om kr. 30.000.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  Nye elever 2010: 2 tilmeldte hos Carsten, 3 hos Preben. Klargøring af H båd. Jens Johansen spørges om at deles med Carsten.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Komfuret klarer Claus. Mår på loftet? Finn Jensen vil checke dette. Vi deler udgifterne med havnen om en varmepumpe.

Økonomi…

Ø  Søren økomonien er OK, da en del allerede har betalt kontingent/ jolleleje.

Andelsselskab…

Ø  Der søges Trygfonden om en hjertestarter. Svend Åge er ikke medlem af bestyrelsen mere. 1. suppleant Leif Bo Christensen, som også er blevet havnemester. Indkalder til et orienteringsmøde til efteråret med andre sejlklub om eventuel havneudvidelse. Opbevaringscontainer på plads.

Ø  Lejekontrakt stadig til tinglysning.

Klubbladet…

Ø  Sidste nummer er sendt til trykning.

Hjemmesiden…

Ø  Carsten orienterer. E-mailadresser. nyhedsbrev. Opdatering. Der er kontakt til Erik Hansen. Bjarne Duus kunne kontaktes.

Fjordens dag udvalg…

Ø  Oplæg klar senest 1. juni. Laves på næste møde.

Generalforsamling

Ø  Støtteforening blev diskuteret.

Ø   

Evt…

Næste møde 10.maj 2010 specielt om Fjordens dag.

 

Referent Carsten