Referat bestyrelsesmøde 6. juni kl. 19 i klubhuset.

 

  1. Aktivitetsudvalg:

 

·         Skt. Hans 23/6 Ole og John laver maden. Vi står for øl, vin og vand i begrænset omfang.  CCO indkalder menu fra Ole.

·         Fjordens Dag 8/9 Fiskeri udgår harmonika kl 11, Menu pandekage, pølser samt lettere frokost sandwich

·         Afriggerfest 26/10 Keld som sidste år. Ole kontakter. Jukebox som Søren henter. Større indtægter for de dyre ting. Auktion + Lotto.

 

  1. Kapsejladsudvalg:

 

·         Startprocedure Uændret. Claus bedes styre banevalg samt sætte talstander på sin båd.

·         Bytte skipper sejlads ny dato 25.august start KL 17. Specialøl som præmie.

·         Skt. Hans distance sejlads 23/6 Stjerne sejlads Start (færdig kl. 17) 4,5 knob Jesper køber præmier. Gebyr kr 50. Tilmeldings frist onsdag 19. juni.

·         Skæg og ballade sejlads 29/9

 

  1. Juniorudvalg Et medlem sejler i lejet jolle 1 gang om ugen i anden klub, står selv for vedligeholdelsen. Terajollerne har stadig problemer med sværdet/ ror. Vi forsøger at få erstatningssværd/ ror hos værftet for anden gang.  Havnen synes vi bidrager for lidt. Vi synes det er alt for kort varsel. Tages op på møde mellem bestyrelserne. Slæbestedet er blevet godt. Måske nye sejlere som er lidt ældre, 2 nye surfere. Ribbåden er blevet repareret igen igen. God weekendarrangement. Har skadet Dennis båd ?. Må være dækket af vores forsikring. Måske kun en polering. Light-fighter projekt fælles med andre klubber i alt 90000 kr. Dansk Sejlunion har godkendt projektet. Der er hængt en tilmeldingsplakat op med skolearrangement opsat i skoler og butikker.

 

  1. H-båd Preben og 3 ungdomssejlere i spil. Kommer med på onsdags sejladserne sammen med Claus Rasmussen.

 

  1. Klubhusudvalg

 

·         Rengøring: Den nye hanefoged vil gerne overtage opgaven.

 

  1. Økonomi God. Flere seniorer. Lavere tilskud fra Nordfyns kommune som følge af lavere udgifter samlet set. Højere kontingent til Dansk Sejlunion. Vi skal synliggøre hvad der går til ungdommen fra klubbens budget på generalforsamlingen..

 

  1. Nyt fra Andelsselskabet

 

  1. Hjemmesiden

 

·         Nye reklamer

 

  1. Evt

Referent Carsten