Referat bestyrelsesmøde 06/04 kl. 19.00 i sejlklubben

Fraværende Søren Pedersen, Ole Green.

 

 

Ø  Bestyrelsen sammensætning
formand Claus Jespersen, næstformand Jesper Krøll, kasserer Søren Pedersen, sekretær Carsten Christensen,
Kapsejladsudvalg Claus Jespersen
Klubhusudvalget forslag Ole Green
Sejlerskolen Carsten Christensen
Aktivitetsudvalg Jesper Krøll
Ungdomsafdelingen Klaus Måhr  Claus Rasmussen
Claus Jespersen er blevet medlem af Nordfyns kommunes Maritime Råd. Første møde tirsdag 12. april.

 

Ø  Aktivitetsudvalget Standerhejsning Lørdag den 30/4 kl. 1600 og fællesspisning. Kl. 1800.   Jesper syr en ny stander og spørger Ole Green om en tale. Pinsetur 11- 13. juni. Skt. Hans 23. juni. Efterårstur 27-28. august. Afriggerfest 29. oktober.

 

Ø  Kapsejladsudvalg. Tilmeldingsfristen rykkes frem pga. nye måltal. Carsten forsøger at lave et regneark.

 

Ø  Optimist/juniorudvalg  Jollebroen er i stykker. Nyt jollestativ gerne med perlegrus 5 m3. Kabel til el i jolleskur skal graves ned. Jan og Kenneth på kursus i Kolding. Vintertræning i Middelfart slut. Træning på vandet starter i påsken. 15 har meldt sig til sommerkamp i Middelfart.  Joller. der ikke er udlejet, sættes ind i jolleskuret. Torm optimist pakke indkøbt. Besøg på Winner-boats.

 

Ø  Kølbåd/sejlerskole. Afbud fra eneste elev. Vi overvejer om H-båden ikke skal blive på land. Kan vi tegne en landforsikring til nedsat præmie.

 

Ø  Klubhusudvalg Montage af varmepumpe nr. 2 inden efteråret. Elforbruget er faldet meget. Fryser og gardiner nedtaget.

 

Ø  Økonomi… god.

 

Ø  Andelsselskab… bom opsættes ved nordmolen så trafikken begrænses

 

Ø  Hjemmesiden

 

Ø  Fjordens dag Stram økonomi hvilket betyder færre telte. Næste 11.maj.

 

 

 

 

Referent Carsten.