Referat bestyrelsesmøde 6. april 2005.
 
 Dagsorden:

  o
. Fraværende Ole.

 1. Indkommen post
    -
Dansk sejlunion, Årsberetning til Sejlerdagen i
   Horsens, Blev omdelt.
- Sejlerdagen 2005 i Horsens  tilmeldingsfrist overskredet, vi har ikke råd til at deltage.
 - Dansk sejlunion, Invitation til præsentation af "Glade
 optimister!  Dette var måske noget for forældre til optimistsejlerne.
     - Surfsport i sejlklubber, har ikke interesse for os pt.
     - Dansk sejlunion, Andet materiale
 
 2. Aktiviteter
     -
Opsamling efter generalforsamling, hvad gør vi
 fremover
     - Ansøgning af fonde flere forslag. Birger har fundet flere som vil blive kontaktet over sommeren. Det kunne med tiden føre til vi blev godlkendt af Sejlunionen som ungdomsvenlig sejlklub. Det ville være et stort plus også økonomisk. Vi vil kontakte Odense sejlklub om vi kan låne nogle ubrugte joller fra dem.
     - Ny legeplads.  Det er vigtigt at pladsen overholde de gældende regler, så vi ikke står med et erstatningsansvar ved evt uheld.
     - Tildeling af joller i Horsens den 10. april Dansk
 sejlunion, efter ansøgning. Birger og Carsten tager derop. Vi fik en ny ZOOM 8 jolle med hjem. Værdi ca 32000 kr.
     - Standerhejsning 30. april kl. 15.00
     -
Skt. Hans fest med grill den 23. juni kl. 18. Nyt indlæg i næste blad.
     - Fællessejlturen den 12. - 13. og 14. august, turen går
 til Gisseløre
     -
Forslag til vinteraktiviteter 2005 - 2006, foredrag om
 sejlture. Martins bror var et muligt emne, idet han lige har sejlet sin nye båd hjem fra Cypern og gerne vil berette herom
>
 3. Kapsejladsudvalg
     -
Aftenkapsejlads starter den 4. maj
     - Distancesejlads den 21. maj   
   
 4. Juniorudvalg
     -
Indkøb eller leje af større joller / ynglinge, skal vi
 nedsætte et udvalg? Evt. tilskud fra? hvor går vi hen og
 hvilke muligheder har vi. Se Sørens mail vedr. salgsannonce. Begge ynglinge var solgt men der er muligheder for andre. Vi har kontaktet Middelfart sejlklub.
    - Opstart af optimister dato:  14 april . Jollerne er således klar til selve standerhejsningen
     -
Kontakt til Dansk sejlunions ungdomskonsulenter, Mads
 Flyger . Hans medvirken er bekræftet efterstående overfor Birger ved mødet i Horsens.
Vi har løse tilsagn om hjælp til sejladserne fra Preben, Leif, samt flere bestyrelsemedlemmer.
 
 5. Kølbåde / sejlerskole
     -
Annoncering i dagblade for at tilbyde sejlerskole? ikke nødvendig.
     - Har vi nogle interesserede eller skal vi sætte annonce
 i avisen. Vi har tilsagn fra Stig havnefoged, Janni J ( Hennings datter) samt hendes veninde.
     - Instruktører til sejlerskolen, frivillige har meldt
 sig: Preben Hansen og Leif Knudsen. Carsten sørger for tilmelding til Søren for betaling ( Kr 800 samt seniorkontingent) og koordinering til 1. møde med Preben.
    
 6. Klubhusudvalg
     -
Maling af bryggers, er sket. Martin spørger "Maleren" om han vil male udvendige døre og vinduer mod symbolsk betaling. Der opsættes et og kun et urinal istedet for "pisserenden". Forhåbentlig giver det mere hygiejniske forhold og mindre lugtgener fra "Overløbet". "Ny" WC kumme vil blive opstillet.
     - Udsugning i pejsestue? vi undersøger prisen.
     - Udlejning af klubhus  går godt.
     - Glas til festlige lejligheder, på vej
 
 7. Økonomi
     -
Det økonomiske stade
 
 8. Stof til bladet
 
 9. Andet: Andelsselskabet fortsætter med opkøb af pladser.
     -evt.
 --
 Referent

Carsten