Referat bestyrelsesmøde onsdag den 4-2-2015 kl. 19.00 i klubhuset

 

Tilstede Søren, Søren U, Klaus Måhr, Ole Astrup, Erik Hansen, Carsten Christensen.

 

1         Generalforsamling 2015 Se forslag. Godkendt. Birger dirigent. Søren får indlæg fra Klaus.

2         40 års jubilæum, august måned, forslag om at holde jubilæet i forbindelse med
Standerhejsning. Start klokken 15 med formandens tale, reception med sandwich klokken 1530  frem til klokken 1730.Spisning klokken 1830 . Fadøls anlæg, Indbydelse Odense sejlklub (Fjorden, plus 2 andre), Odense motorbåds klub, Frem, Bregnør. Dansk Sejlunion, Nordfyns kommune (Marie), Klintebjerg, Nordfyns posten. Maritime Raad, (Erik har adresse til CC) gamle billeder ?.

3         Aktivitetsudvalg  

4         Kapsejladsudvalg    

5         Optimist/juniorudvalg Købt en ny Hobie privat (kr 3000) Lejen går til klubben. Privat sælges  29/eren. Peter Måhr og Jeppe Michelsen udtagelsesejlads til VM i SL 16 . Peter på ungdomslandholdet. Frederik udtaget til Kraftcentergruppen og dermed til gratis trænerkurser. Klubkonference i Dansk Sejlunion deltog 5 ungdomsejlere. Frederik holdt oplæg om vores koncept. 17. marts 2015 klokken kommer Dansk Sejlunion på besøg ved Mads Flyger, det er mest for ungdom men seniorer er velkomne. 1/2 skolearrangementer. Stævne åbent for hele Danmark med 20.-21. juni med overnattende, 3 kapsejladsbaner. Brug for seniorer til hjælp. Pladsleje og overnatning aftales med havnefoged. Skal annonceres i god tid. Sommercamp. 4 deltagere i sejsportsligaen med selvfinanciering men hjælp til at søge fondsmidler mm. 3 på instruktørkursus. H-båd tovholder for deltagelse Thomas Christensen fra Nislevgård som instruktør. Sælge ZOOM jollen. Klaus vil sælge deres Fevajolle. Magnus og Jonas Fevavindere for 2. år. 

6         Kølbåd/sejlerskole 2-3 deltagere (Arne) 

7         Klubhusudvalg (Rengøring af huset) Ole har kontakt med en, der gerne vil træde til med kort varsel når det kniber. Der er problemer med der stadig ryges af nogle brugere. Der er stadig rygeforbud. 

8         Økonomi Budget 2015 gennemgået. 

9         Andelsselskab.  

10     Hjemmesiden. Rammer på annoncer, sejlerbiksen udgår. KP plus 100%. 

11     Årskalender med arr. og bestyrelsesmøder.  

12     EVT