Referat bestyrelsesmøde den 30/8 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Klaus, Jens, Carsten samt Dennis.

 

Aktivitetsudvalg…

                      Claus laver El bygge salgsborde fredag. DVS telte skal være stillet op 6x 18 meter.

Afmelde dykkerne til Fjordens dag. Bestille skilte 3-4 bukke skilte.  ??

Kapsejladsudvalg…

Ø  Ole Green planlægger en lørdagssejlads 18. september med ølsmagning.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  God weekend for ungdomsmedlemmerne med godt overskud for juniorer. Har lånt to optimist-joller i Odense. Har brug for flere to mandsjoller med mere fart.

Ø  Svært at holde på/ træne A- sejlere i klubben så vi må realistisk nøjes med B-sejlere. Dertil mangler vi sponsorer. Albani-fonden er næsten sikker.

Ø  Vi har fået et tilskud til indkøb af materiel fra Nordfynskommune. Forsøger at omprioritere til indkøb til andre joller. Søren P forespørger.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  1 ny elev til 2011. Båden trænger til en kærlig hånd.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Rengøring er ikke på plads endnu. Nye signalflag. Generel oprydning i køkkenet skal iværksættes i løbet af vinteren.

Ø  Vi er nødt til at fastholde 10 kr. pr øl ellers kan det ikke løbe rundt.

Ø  Varmepumpe koster kr. 10.000. ½-delen betales af havneselskabet. Kan indkøbes

Økonomi…

Ø  Søren økonomien er OK. Flere seniorer, færre juniorer og passive i forhold til 2009. sejlerskolen godt besøgt.

Ø  Hvem betaler af sponsorerne: Sejlerbiksen, KP, Guldfeldt, KJ radio. Estatemæglerne, Finn J. Nyt syn. Lunde vognmand, Dansk Revision, Walther Bengtson, Home.

Andelsselskab…

Ø  To bøjer er nu på plads men hvem har lavet det. Bremholm ?

Ø  Lejekontrakt stadig til tinglysning.

 

Næste møde 27.september

 

Referent Carsten