Referat bestyrelsesmøde onsdag den 3-4 2013 kl. 19.00

Tilstede Klaus, Søren, Carsten, Ole, Erik, Carsten.

 

 1. Konstituering. Søren Pegasus Pedersen som formand. Ole Astrup kasserer. Carsten sekretær/ hjemmeside. Klaus ungdomsafdelingen. Søren Pedersen repræsentant i havnens bestyrelse. Erik næstformand.
  Udvalgsposter: Aktivitetsudvalget Ole Astrup. Ungdomsudvalget: Kenneth Jensen. Kapsejladsudvalget/ sejlerskole: Carsten. Klubhusudvalget: Søren Petersen

 

 1. Aktivitetsudvalg Standerhejsning lørdag 26.april: Flag op klokken 1630 Menu: klokken 18: Pull pork med coleslaw, bagte kartofler Ole laver oplæg til opslag. Sende til havnens ejere, lejere, nordmole joller ved Ole. CC til sejlklub, aktive, passive, ungdom. Skt. Hans. 23. juni.
  Fælles grillaften klokken 18. Fjordens dag 14. september. Afriggerfest 25. oktober.

 

 1. Kapsejladsudvalg. Kapsejlads onsdag, 30. april start, startprocedure omvendt respit, valgfri spiler. Ellers skaffe dommer Ole A.
  Bytte besætningsejlads aften
  Skæg og ballade efteråret med (21.) september.

 

 1. Optimist/juniorudvalg. Skolesamarbejde 2 arrangementer, hvor seniorsejlere kunne deltage med sejlads. Savner nye 8 årige ungdommer. To påhængsmotorer stjålet fra container. Problemer med forsikringsselskabet, som måske skal skiftes ud. Codan kommer med et tilbud. Der er stadig fokus på at stopstroppen i følgebådene SKAL benyttes under sejladsen. Trænere Frederik Brønserud, Mikkel Rasmussen, Frederik Måhr. Surf Peter Måhr. Har alle instruktøruddannelse. Indlæg i avisen om starten 22. april.
  Prøv en jolle en træningsaften annonceres i flyers på skoler. Familiecamp på Helnæs uge 28. Lightfighter katamaran flåde i fællesskab med andre klubber Nyborg, Kerteminde, Bogense, Odense Egensedybet fortsat under dannelse. Leje betalt af BYGMA? Budget til ungdomsafdeling 20.000 kr.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole H-bådens skal igen vandet med ungdommen om tirsdagen og onsdagen. Den bliver renoveret flot af ungdommen her i vinteren. Der er en mulig deltager til sejlerskole.

                                                                                                

 1. Klubhusudvalg Rengøring Kontakt til hvem. Der foreligger en arbejdsplan. Kontrakt ved Erik og Ole incl arbejdsplan. CC beder Ole Green om at sende den.

 

 1. Økonomi… Balance.

 

 1. Andelsselskabet. Søren Petersen fortsætter som repræsentant.

 

 1. Hjemmesiden Søren giver besked om sponsorer.

 

 1. Næste møde 22 maj. Kl 19, primært om program Fjordens dag.

 

 1. EVT

 

 

Referent Carsten