Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29-5 kl. 19.00

Til stede Ole, Jesper, Claus, Carsten. Lidt senere Klaus.

 

 1. Aktivitetsudvalg Skt. Hans. Forventer flere end normalt da det er lørdag. Der tages kontakt til havnefoged, så sejlklubben den aften er eneforhandler af øl, vand, vin.
  En aften med vin og to retter mad til afriggerfest koster kr. 160 fra Keld, K.. vine. Pr-gruppe med Ole Astrup, Henning Jakobsen, Arne Knudsen. 14 dg før deadline, ellers gør det selv fest.

 

 1. Kapsejladsudvalg OK som det er. Overvejelse om straffen for ikke deltagelse skal reduceres. Dommerne synes starten mangler. ”Frokostpausen” er for kort.

 

 1. Optimist/juniorudvalg…Sejlklubbens ungdomsafdelingen er til Otterup by Night 1. juni, skolesamarbejde 8. juni.
  Der kommer et par erfarne trænere til sejlerweekenden sammen med andre klubber. Generel afmatning blandt ungdomssejlerne.
  Der er 15-20 surfere til at tage på vandet og der er altid klubbens følgebåd tilstede. Der mangler nye optimistsejlere. Der er indkøbt to nye jollevogne.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole to-tre elever. Preben melder OK.

 

 1. Klubhusudvalg problemer med rengøringen. Der er mange surfere på vandet, som også har benyttet havnens toiletrum.

 

 1. Klaus Måhr taler med surferne om problemerne. Kunne der oprettes en udvendig bruser bag klubhuset. Der tages kontakt til Andelsselskabet. Diskussion om hvordan der skal holdes rent.
  Der manglede toiletpapir, etc. Der er stort svind i ølsalget. Vasken utæt. Det er den ikke mere. CC skriver ud til lejerne.

 

 1. Økonomi…

 

 1. Andelsselskab…Nogle af bøjerne ligger forkert også i rækkefølge.

 

 1. Hjemmesiden

 

 1. Fjordens dag Uforandret program. Ingen dykkere. CC sender alkoholbevilling.

 

 1. EVT-

 

 

Ref Carsten Christensen