Referat Bestyrelsesmøde i sejlklubben 29. november 2005.

Overskud fjordens Dag 1500 kr.

Overskud Afriggergfest ca. 3000 kr.

Der er 7 deltagere i juniorgruppen og udsigt til 2 - 3 mere næste år. Mike
har meldt sig som medinstuktør.

Kapsejladsen giver overskud. Forslag om valgfrihed med hensyn til brug af
spiler i hvert enkelt løb. Claus undersøger om det er praktisk muligt.
Fremover bliver der 2 løb. De enkelte både kan selv vælge, hvilket løb de
vil deltage i.

Preben ordner H -båden og han fortsætter som instuktør. 2 er tilmeldt
sejlerskolen.

Der indkøbes ny opvaskemaskine. Søren sørger for at der er en der køber
maskinen.

Der indrettes legeplads.

Generalforsamling onsdag 1/3

Nytårstravetur 15/1 kl. 10

Aktivitetsaften 8/2 kl. 19.00

Næste bestyrelsesmøde 8/2

1 blad 2006 uge 12