Referat af bestyrelsesmøde 29. august 2006

 

Tilstede: Mike, Birger, Søren, Jesper, Claus, Carsten.

 

  1. Fjordens dag.

De fire hovedpunkter ved arrangementet blev gennemgået og var på plads.

Mike udfyldte skema med fordelingen af de nødvendige opgaver(sendes til bestyrelsesmedlemmer i løbet af et par dage).

 

I forbindelse med en sejltur til besøgende var Arne villig til at være behjælpelig med sin båd. Ole ville låne klubben sin gummibåd så der var mulighed for dels to både til at holde styr på ungdomssejlerne og dels mulighed for at transportere de personer, der gerne ville prøve en sejltur i kølbåd fra bøje 10 eller 12.

 

Vi undlader at sælge toast i år men fortsætter med grillpølser, snobrød, sild øl vand kaffe samt kage. Henning er klar til at stå for sildene. Øvrige deltagere i boder og aktiviteter fremgår af udsendt materiale fra Mike efterstående.

 

Vi beder maleren sørge for brænde til snobrødsbål.

 

Birger sætter igen skilte op som leder til havnen fra Otterup af. Vi genbruger skiltene til selve havnearealet fra sidst og Mike ville sørge for prisskilte.

 

Vi kan bruge det tiloversblevne service til et muntert køkken. Opsættes om lørdagen.

 

Bestyrelsen mødes lørdag klokken 11 til de fornødne forberedelser og søndag klokken 900 , hvor der er gratis kaffe og rundstykker til de fremmødte medhjælpere.

           

 

Mobilnumre i bestyrelsen om søndagen er.

 

Jesper            5184 0402

Claus             2363 1893

Mike              4056 0370

Birger             6067 7202

Søren             2177 0235

Carsten          2044 3149

 

  1. Klubblad

Carsten fik input til annoncedelen af klubblad, Der blev slettet et par annoncer men nye forsøges tegnet. Næste nummer af klubblad kunne indeholde noget om klubmedlemmers deltagelse i DM/ medaljehøsten samt et indlæg om fjordens dag. Vinternummeret vil så indeholde noget om de gode sommerferie ture som det gode vejr var med til at skabe.

Deadline for næste klubblad blev rykket til 12. september så bladet nok lige når ud(19. september) inden Skæg og ballade sejladsen

 

Næste deadline for årets sidste klubblad 4. december med udsendelse kort før jul.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde 29. november

 

Efter bestyrelsesmødet var der møde med deltagelse af ungdomssejlere, forældre breddekonsulent fra DS Mads Flyger om strukturering af ungdomsarbejdet i klubben med henblik på udvikling af ungdomsafdelingen.

 

            Der holdes ekstraordinært møde om ungdomsarbejdet 20. september hos Søren klokken 19.

 

Ref

 

Carsten