Referat af bestyrelsesmøde den 28/3 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Tilstede Claus (½tid), Kenneth, Mike, Jesper, Claus Mohr, Carsten.

 

Aktivitetsudvalg…

Ø     Standerhejsning med spisning, tilmelding næppe stabilt. Sandsynligvis 30 personer til spisning. Kokke Jesper, Kenneths mor, Dennis, Ole, Sammenkogt ret med ris. Snacks, vin, øl, sodavand. Åbnes et passende antal flasker derpå salg fra beholdningen. Plads? i forhold til loppemarked løses ved at bord og bænke sættene. Otterup Avis har artikler om dagen forud for 28/4 samt på selve dagen. Jesper foto til standerhejsning, Mike til jolledåb.

Ø     Loppemarked mødetid klokken 8 Claus, Carsten, Jesper, Mike Salg af kage(Claus, Mike, Carsten, Kenneth), øl, vand, salg af standere, klubtrøjer især til børn, evt. bestilling på dagen, Mike taler med diverse om trykning/brodering/emblemer. Vi vil gerne se prøver før vi binder os til et antal.

Ø     Mike præsenterede en mulighed med filmaften i klubben.

Kapsejladsudvalg…

Ø     Dommer ordning, Bindende tilmelding Claus laver skema. Måske kan Finn J være fast dommer, evt. Ole. Ole er beregner af tiderne. Ny banebeskrivelse med farver/ talstander som på hjemmesiden, så der ikke er panik. Sende Printkey til Kenneth og Claus, sende skærmbilleder til Carsten til hjemmesiden.

Optimist/juniorudvalg

Ø     Der hængt opslag op på Nordvest, Krogsbølle, Skovløkke, Otterup, Søhus skoler. Carsten sender skema til Mike, Håndudfyldes og sættes ind på hjemmesiden. Det er meget svingende med fremmødet. Flere er allerede nu i stand til at bestå diplomerne. Jolle på drejefod en ide til vinterundervisningen. Videoer fra Dansk Sejlunion.
Ansvarsfordeling, Mike nu og senere på året Kenneth, hvem har det overordnede ansvar,  hvem laver aftaler med ang. forældre  hjælp, hvem fordeler joller, hvem har ansvaret for diplomer, hvem opdaterer, adresselisten, osv.

Ø     Nye hæfter med det nyeste materiale (info forældre, deltagerliste, jolleliste) til Mike. Mike laver opslaget til klubhuset , sender materialet til Carsten (ungdoms venlig).

Ø     Rekruttering til den kommende sæson, Avis mm.

Ø     Forældremøde den 28/4 ved Mike klokken 11.

Ø     Klargøring af optimist joller er sket

Ø     Diplomer, udsat til efter standerhejsning.

Ø     Europajolle klargøres, Maleren maler, Søren samler båden,

Ø     Dåb af FEVA joller Fionia bank kan ikke deltage. I stedet for 1. kapsejladsaften 3. maj 17.45 med lidt servering. Sejladsen bliver på kort bane med lidt senere start.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø     Opstart, H-Båden skal klargøres Carsten og Preben. Deltagere Lone, Irma regner vi med. ”udlejning af H-båden” kræver ”godkendelse i Sejlerskolen” dvs. minimum en ½ sæson som prøvetid + medlemskab af klubben.  Kun i fjorden, Må diskuteres færdigt på næste hvor både Claus og Søren er med. Carsten taler med interesserede.

Klubhusudvalg…

Ø     Orden

Ø     Rygestop i klubhuset følgerlovgivningen dvs. vi forventer rygestop gælder pr 1. august 2007

Økonomi…

Ø     Budget 2007 følge båd halvstor gummibåd (sponsor Frede Rasmussen?), på sigt en nyere Optimistjolle indkøbes pr. år?, 

Ø     Resultat af diverse ansøgninger til fonde, Afslag fra A.P. Møllers fond.

Ø     Sponsorer. Ny runde næste år først på sæsonen.

Andelsselskab…

Ø     Optimistbroen overtages af Andelsselskabet inkl. isætning og renovering/vedligeholdelse.

Klubbladet…

Ø     Deadlines: fredag i uge 11,21,38,48.

Ø     Plads til sponsorer 4-8 faste sider. Jævnt fordelt i bladet. Annoncørerne tilsender Mike de annoncer, der skal bruges.

Hjemmesiden…

Ø     Indlæg til siden skal ses i vandret layout. Klubblad fortsat A5 lodret format. Originalbilleder vedhæftes.

Fjordens dag udvalg…

Ø     Oplæg klar1/6. pileflettere på besøg.

Sponsor udvalg…

Ø     Odense Energi besøges af Claus, Mike 13. april.

Ø     Forslag til nye sponsorer Bådkommisæren, 2008 Jørgen Kruse, dyreartikler.

Kano kajak…

Ø     Henvendelse fra Kim Thorup. I første omgang noget med et underudvalg i klubben. Der skal nok være et aflåseligt skur på sigt, som må betales af de nye medlemmer. Vi besluttede at starte med mulighed for passivt medlemskab i første omgang. Mike afklarer med havnens bestyrelse. Mike færdiggør sit oplæg.

Der er mange, som er interesseret

Eventuelt

Ø     billede samt kort tekst til Otterup Avis i forbindelse bådklargøring, sejlerskolen (Carsten), kapsejlads (Finn J).

 

 

 Næste møde 21. maj klokken 19 i klubhuset.