Referat bestyrelsesmøde tirsdag 28. august

Tilstede: Klaus, Claus, Jesper, Ole, Carsten.

 

 1. Aktivitetsudvalg
  Fjordens dag.Sild udgår da der er problemer med fiskefileter, skrubberne er for dårlige. I stedet for pålægsmadder på franskbrød. Længere serveringsbord. Ungdomsafdelingen laver kager.Sende mail til medlemmer og ungdom om at melde sig til Claus, så der kan laves en vagtplan, 2-7 timer morgenmad kl 8.15. Lørdag kl 900.startes opstilling. Preben villig til at bestyre sejlads. Reminder til deltagere. Søren Ursula aktiveres.

 2. Afriggerfest: vores vin mand fra Stige står for det. Claus får menuforslag. Husk tilmelding. 8 dg før. Søren Ursula indkaldes. Søren pegasus musik ??.

 

 1. Ungdomsforældremøde afholdt. Der er som i mange andre klubber mangel på frivillige.
  Tirsdag 18. september 29 sejler Christian Lybæk for om sejleroplevelser på eliteplan.

Indvielse af jolleskur snart på plads. Nybegynderne skal starte med leg alene.

 

 1. Kølbåd/Sejlerskole.  2 mulige elever til 2013.

 

 1. Klubhusudvalg. Rengøring: Beskrivelse af arbejdets omfang og hyppighed skal laves. Ny havnefoged forespørges

 

 1. Økonomi OK. Alle tilskud er modtaget. Enkelte medlemmer er i restance.

 

 1. Andelsselskab. Ny havnefoged pr 1. januar 2013. Undersøgelse af havnens tilstand foreligger inkl. prisoverslag. Uddybning af renden er under planlægning. Der skal indkøbes en ny jolle til udlægning af bøjer.

 

Referat Carsten