Referat bestyrelsesmøde 28. februar 2007

 

Tilstede: Mike, Jesper, Søren, Birger, Claus, Carsten.

 

1. Generalforsamlingen blev forberedt med valg af nye medlemmer af bestyrelsen, formandsberetning, regnskab, udvalg (nyt udvalg: Fjordens Dag, DS bøjeudvalg) mm.

 

2. Aktivitetsudvalg.

Ø      Standerhejsning, diplomuddeling, med spisning Jesper laver opslag til klubblad, andre klubber evt. avisannonce ved Mike.

Ø      Loppemarked, Mike aftaler færdigt med Susanne.

Ø      Aktivitetskalender hele 2007 Færdig gøres med datoer

 

3. Kapsejladsudvalg

Ø      Oplæg til den nye sæson laves af Claus, skiftende dommere, kr. 150 for tilmelding, mangler udlægning af bøje til bane 4 på Hvide Grund

4. Optimist/juniorudvalg.

Ø      Svømmehal udsættes til efterår, da der ikke er nye medlemmer her i foråret.

Ø      Status på ungdomsvenlig sejlklub: Vi har papirerne klar til hjemmesiden og foto mv.(Mike).

Ø      Rekruttering til den kommende sæson, Avis, Mike har lavet et oplæg skoler, haller,

5. Kølbåd/sejlerskole

Ø      Opstart, tilmeldinger Irma, + en mere. Vi bruger Fjordens dag som reklame for Kølbåd. CCO taler med Preben, Stig mht. punktering,

 

6. Klubhusudvalg…

Ø      Hæve lejeprisen til 500 kr. pr 2008. Dorte/Mike står klubhuset, opslagtavlen, foto.


7. Fjordens dag udvalg: Birger, Henning, Finn.

 

8. Økonomi.

Ø      Resultat 2006, gennemgået. Store el-udgifter skal reduceres med ”nye” hårde hvidevarer 2007.

Ø      Budget 2007, hvilke planer har vi til investeringer i den kommende sæson, Søren ser på tilskudsmulighederne. Jolle har et godt tilbud på følgebåd, Ældre ledig Europa jolle undersøges for overtagelse

9. Andelsselskabet. Påmindelse om optimist bro

 

10. Klubbladet Vi har fået et nyt godt tilbud, som vi ikke vil sige nej til, 4 numre af kr. 500 + porto i samarbejde med Havnen. Mike svarer.

Ø          

11. Hjemmesiden.

Ø      Er ved at være klar i ny version. 

Ø      Nye indlæg. eks. Klub nyt en gang pr mdr. (Indhold formanden, ungdom, havn, aktiviteter, osv.)  

Ø      Billeder af bestyrelsen og alle juniorer Mike

12. Seniorudvalg.

Ø      Vi skal finde en som vil varetage de ”gamles” interesser

13. Sponsor udvalg.

Ø      Mike laver ansøgning til AP Møller og hustrus Fond.

Ø      Vi skal finde en eller to personer som vil finde denne opgave spændende. Irma et emne.

Ø      Hvad kan vi tilbyde reklame på følgebåd, optimister, hjemmeside, klubhus, ved legepladsen Mike har lavet et godt oplæg, som kan udsendes lokalt/bredt.

Ø      Plads på opslagstavlen til en sponsorliste.

Ø      Hvad er vores behov, ekstra følgebåd, løbende udskiftning af 1-2 optimister om året

Ø      Claus giver besked til DS, at vi arbejder på at finde 70.000 til 2 FEVA joller

 

Næste Møde: 28. marts

 

Referent

 

Carsten