Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 27-9

 

 1. Aktivitetsudvalg Afriggerfest kr. 250 pr kuvert. Mad udefra Jesper sørger for menuen og servering. Dessert Ole. Musik.
  Præmier og gaver Claus. Lotto Birger. Borddækning Ann & Carsten. Ole og Rasmus rydder op.

 

 1. Kapsejladsudvalg Vinsmagning Claus. Kapsejlads med omvendt respit. Sende SMS med respittiden/ sejlføring senest klokken 1850 Carsten lave et oplæg til information.

 

 1. Optimist/juniorudvalg. Diplomsejlerskolen skemaet er væk. Spillet virker ikke. 2 til DM i FEVA jolle i meget vind.
  2 ud af 4 joller gennemførte alle sejladser var fra Egensedybet. Trænermøde i næste uge. Juleafslutning sammen med Odense Sejlklub.
  Klubmesterskab flyttet 1.oktober med fællesarrangement. Mangler dommerbåd 10-14.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole. Klaus: Ungdommen vil gerne hjælpe. Claus og Carsten skal se på båden.

 

 1. Klubhusudvalg. rengøring klubhus Oles søn vil gerne gøre det men der mangler en beskrivelse. Lejen skal sættes op. Check hjemmesiden.

 

 1. Økonomi. Foreløbigt et mindre overskud.

 

 1. Andelsselskab. Intet at berette udover problem af vandscooter, der ifølge politiet generelt forbudt på Odense Fjord. Nyt havnefyr til næste år

 

 1. Hjemmesiden.

 

 1. Fjordens dag. Godt overskud i Sejlklubben. Vi behøver nok ikke at udvide antallet af udstillere. Omklædningsfaciliteter. Få til kølbåden. Evalueringsrapport:

 

 1. EVT-


  Referent Carsten.