Referat bestyrelsesmøde den 27.9 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Jesper, Jens, Carsten, Klaus.

 

Aktivitetsudvalg … 

Ø  Dennis deltog. Foreslår havnens Gourmet. Jesper og Dennis laver udkast. Claus sørger for præmier og vin til diverse. Birger kontaktes om lotteripræmier. Kr. 235 samt forhøjede priser på løssalg.
Bindende tilmelding senest en uge før. Husk at sætte den op på klubhuset. Sende tilmelding 2009 og gevinster 2008 Jesper og Dennis. Dennis prøver at finde serveringspersonale.
Husk at holde styr på giverne, som kan komme på hjemmesiden en periode.

Fairplaypokal uddeles af dommerne.

Kapsejladsudvalg…

Ø  Mange aflysninger på grund af for megen vind. Lørdagsejladsen var god men hård sejlads og gode præmier. Ole villig til gentagelse evt. to gange.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Der har været møde blandt trænerne for problemløsning. Som ungdomsvenlig sejlklub må vi følge de vedtagne regler.
Der kommer en container i uge 41 eller 42. Der skal indkøbes en lås. Samarbejde med Odense Sejlklub vinteren over med henblik på fælles sejladser 2011.

Ø  Der vil i år være to sejlere der sejler i Middelfart. Jollerne skal snart på land. Terra-jollerne har fået ny ror og sværd så de sejler optimalt. Der er en ny træner på vej.

Ø  Der er brug for mere plads til joller på Nordmolen. Brug af parkeringspladsen indskærpes fra Havnen. Der er sendt ansøgninger til 4-5 fonde.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  1 ny elev til 2011. Måske en genganger fra hold to. Båden trænger til en kærlig hånd. Preben fratræder som instruktør.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Rengøring er ikke på plads endnu. Generel oprydning i køkkenet skal iværksættes 7. november klokken 1000. Varmepumpe på vej.

Økonomi…

Ø  Søren økonomien er god. Overskud på Fjordens dag ca. kr. 9000. Fint i betragtning vejret. God likviditet. Sende påmindelse til alle.

Andelsselskab…

Ø  Arbejdslørdag: Ekstra dør til opbevaringsrum blev fremstillet.

Ø  Lejekontrakt er på plads.

Hjemmesiden…

Ø  Skal være mere aktiv. Gastebørs. Carsten skriver om Fjordens dag og lørdagssejladsen. Klaus skriver om klubmesterskab ?

Fjordens dag…

Ø  God indtægt på pandekager. God indsats på et realistisk niveau for eftertiden. Alle deltagere vil komme igen næste år.

Vinteraktiviteter: Vinsmagning en mulighed.

 

Næste møde 15. november klokken 19 i Klubhuset.

 

Referent Carsten