Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 25-1 2012 kl. 19.00 i sejlklubbens lokaler.

Tilstede: Claus. Jesper. Klaus. Carsten.

 

 1. Aktivitetsudvalg Der er styr på klubaften med Ole Green 15. februar: Jesper står for wienerbrød. Claus projektor/ lærred. En gammel fladskærm til klubben er på vej.
  Standerhejsning 29. april. Klokken 16. med vinsmagning spisning ca. klokken 18. Bestyrelsen sørger for salaten. Kr. 25-50 pr tilmeldt voksen?

 

 1. Kapsejladsudvalg. Dommerne vil gerne fortsætte i 2012. Juniorer vil gerne sejle i H-båden. Omvendt respit med kun et handicap (det generelle) i et samlet løb.

 

 1. Optimist/juniorudvalg. Godkendt med forbehold idet der skal opdateres mål, aktiviteter på hjemme siden. Der er problemer med slæbested samt længden af broen.
  Klaus udarbejder et projekt med pris med henblik på at søge tilskud via Det Maritime Råd i Nordfyns kommune. Jolleskuret skal bygges i år. Ral skal fordeles/ øges.
  Behov for 3 nye jollevogne til optimistjoller. Energifyn kan muligvis støtte økonomisk. Forslag om at FEVA 2315 kaskoforsikres 2012, da den skal bruges meget (ca. kr. 1500).
  Samarbejde 2012 med Odense, Bogense klubber, samt Nyborg sejlerforening i weekendarrangement hos os. Der er behov for at løse et nøgleproblem i forhold til at der skal være mulighed for selvvalgsejlads i juniorafdelingen. Nøgleboks indvendig og udvendig opsættes. En del stævnedeltagelse i år. Mere leg i jollerne frem for kapsejlads for at fastholde på de nye medlemmer.
  Jan og Kenneth stadig trænere og måske også Claus Rasmussen. Lidt forældrevindsurfing for et mindre beløb blev diskuteret. Flere deltagere fra bestyrelsen til Dansk Sejlunions klubkonference.

 

 1. Generalforsamling. Indbydelse med dagsorden godkendt.

 

 1. Kølbåd / sejlerskole: 3 mulige elever. Instruktør: Preben måske ikke helt afvisende for endnu en sæson, hvis der er vikarer på stand by.

 

 1. Klubhusudvalg. Ole Green har talt om en mere flexibel aflønning i forhold til timeforbruget til rengøring. Klubhuset trænger til en stor opfriskning indvendig.
  Vi søger råd hos professionelle malere

 

 1. Økonomi. Der er overskud på ca. kr.20000. GF i Dansk Sejlunion 24. marts i Odense. Mulighed for deltagelse fra bestyrelsen.

 

 1. Andelsselskab. Ny mastebro i form af en flydebro, betontype.

 

 1. Hjemmesiden. Jan vil gerne lave en afdeling kun for ungdommen med mulighed for indgang fra hjemmesiden.

 

 1. EVT-

 

Referent Carsten.

 

.