Referat bestyrelsesmøde 25. februar 2008,

 

Tilstede: Mike, Claus, Kenneth, Jesper, Søren, Carsten.

 

 1. Sejlerskole: Der er ingen aktuelle elever, Carsten sender annonce til Lokalavisen
  første gang lige efter påske og ellers 14 dage senere. Desuden i klubbladet og på hjemmesidens forside. Preben er stadig som træner og Claus måler op til nyt tovværk. Carsten taler med Preben om hvad der mangler af tovværk. Carsten laver en tovværksoversigt til labels.
 2. Optimistjunior: Mike og Kenneth har lavet program, som blev gennemgået og der er stort fremmøde med ca 10 juniorer og tilsvarende forældre. 23- 24. maj weekend for juniorer. Tirsdag 4. marts besøg hos Winner. Kenneth laver indlæg til klubbladet om juniorsituationen. Tirsdag mest for optimister og Feva jollen torsdag.
 3. Næste klubblad Aftensejlads (Claus), referat generalforsamling, aktivitetskalender, formandens side. Standerhejsning, Kajakafdelingen, Carsten laver referat af klubaften med Claus(+ billeder).
 4. Aktiviteter 2008. Pinsetur 10-12. maj, Sct. Hans 23. juni, fællestur 23-24. august. Afriggerfest 25. oktober.   
 5. Fjordens dag: Carsten refererede fra møde 25. februar. Vi ansøger om teltleje, Carsten undersøger størrelserne. Telt til Nordmolen.
  Claus har kontakt til dykkere i Odense. Søren siger god for biler, Hjemmeværn på vandet igen. Drambryggere, Hornblæsere,
 6. Generalforsamling: Mike viste sit program for fremvisning. Søren gennemgik regnskab.
  Der er overskud igen og stor omsætning. Kontingent forhøjelser i år.  referent Carsten