Referat bestyrelsesmøde 24. september 2008.

 

Tilstede: Mike, Claus, Søren Pegasus, Carsten.

 

 1. Kenneth gået ud af bestyrelsen, Dennis er suppleant frem til næste generalforsamling.
 2. Aktivitetsudvalg: Afriggerfest, allerede en del tilmeldte. Budget gennemgået. Sponsorpræmier skal skaffes. Søren køber ind: 30 hvidvin, 60 rødvin en billig og en dyrere, 5 kasser øl, chips og peanuts
  Mike sørger for breezer, sodavand. Vin til Preben. Claus for pølsevogns lån. Henning og Birger. Gevinster til amerikansk lotteri søges på hjemmesiden. Claus køber lodder. Oprydning søndag klokken 12
  Fjordens dag: Fisk var for dyrt, begrænses. Is skal udgå afhængigt af vejret. Flere aktører.
 3. Kapsejlads. Vinter underholdning: Speedbådskørekort ved Leif Pehrson. Tilmelding Mike på hjemmesiden/ klubblad. Køstners bror??? Vi har dommere til næste år. Spilaften med PC på lokalnet. Claus køber præmier til aftenkapsejladsaften.
 4. Optimist. Mads Flyger fra DS. Ungdomsvenlig sejlklub. Vedtægtsændringer nødvendige. Vi godt på vej mod målet. Mike arrangerer en arbejdsaften så vi måske kan godkendes ved standerhejsning 2009. Trænerkursus gavekort fra DS. Hvem skal uddannes. Projekt til fastholdelse og udvikling af ungdomsafdelingen skal etableres. Støtte fra DS kan søges.
  15 aktive til klubmesterskab. Billeder skal på hjemmesiden. Næste år måske en slags mindre stævne, Bogense og Odense kunne inviteres. Dato afhængig af andres stævner. Lejeperiode af joller skal måske begrænses. Diplom genoptages og udstyret/joller skal pakkes sammen de næste gange. 23. november afslutningsdag.
 5. Sejlerskole. Preben stadig instruktør. 2 elever allerede tilmeldte. H båd tages op på søndag.
 6. Klubhuset. Arbejdsdag skal fastlægges til foråret. Oplæg i 4 2008 klubblad og hjemmeside.
 7. Økonomien. Øgede kontingentindtægter, 93 medlemmer i alt. Jollelejen skal sættes op.
 8. Klubblad og hjemmesiden.  Fyns rundt, Fjordens dag, formandens side, klubmesterskab. Afriggerfesten. Kan papirudgaven reduceres i antal af frivillighedens vej? Mailliste, på hjemmesiden.?
 9. Andelsselskabet. Bedre adgangsforhold til jollerne/opbevaringscontainer. Vi skal betale 50 % af et evt. tilskud fra LAG fonden. Havnerenoveringsoplæg på vej til ekstraordinær generalforsamling.
 10. Næste møde. 19. november klokken 1900.


  ref. Carsten.