Referat bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2014 kl. 19.00 i sejlklubben

 

 

 

 

 1. Aktivitetsudvalg… Skt. Hans. Preben kører brænde, Ole: der serveres samme menu.som sidste år.  Kr 99.95. Tilmelding 17.juni samme indbydelse som sidst. 
  CC sender til sejlklubben Ole havnen. Havnens jubilæum. Deltage i køb af jubilæumssten (Kompasrose). Ole taler med Peter Jørgensen, der har taget initiativ til projektet med kr 500-1000.
   
 2. Fjordens dag: Fastlæggelse af program 2014. Gjort.

 

 1. Kapsejladsudvalg 12 tilmeldte 2014.

 

 1. Optimist/juniorudvalg… Sejlerweekend holdes alligevel 31.maj. SL 16 jolle. Brugt motor som erstatning, lånt anden motor, skolearrangement 13.og 20. juni.
  Hobie cat købt for kr. 8000. Der udarbejdes en råskitse til budgettets kr. 20.000 til ungdomssejlerne. Codan forsikring giver et tilbud på forsikring af klubbens både.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole… Renovering H Båd. Ved at være tilendebragt. Søsættes snarest evt 14. juni.  

 2. Klubhusudvalg Søge noget vedvarende energitiltag. Jens og Birger maler dørene i klubhuset. Murene males inden jubilæet.  

 

 1. Økonomi… er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.

 

 1. Andelsselskab…

 

 1. Hjemmesiden.

 

 1. EVT- Rengøring af klubhus er ikke på plads.

 

 

MVH

 

Carsten