Referat bestyrelsesmøde  22. marts 2006

 

Tilstede: Mike Rasmussen, Søren Pedersen, Jesper Krøll, Birger Kristensen, Claus Jespersen, Carsten Christensen (referent).

 

  1. Aktivitetsudvalget: Standerhejsning 29. april klokken 14. Bestyrelsen møder klokken 12 for at gøre klar. Jesper sørger for drikkevarer og chips. Mike tager kontakt til Otterup Avis for at lade sig interviewe og dermed gøre opmærksom på standerhejsningen/ sejlklubben. Søren sørger sammen med nogle juniorer for at jollerne er klar til præsentation ved standerhejsningen. Birger laver et indlæg til klubbladet, hvor den traditionelle fælles pizza spisning omtales samt indmelding for juniorer og seniorer til sejlerskole.

 

  1. Juniorudvalget: Der er sejlads om tirsdagene med Mike som instruktør og torsdag med Søren som instruktør. Vi vil kunne desuden trække på Kenneth som hjælpetræner (Søren kontakter ham). Vi regner med en ca. 15 deltagere med et maximum på 20. De tilmeldte mødes 1. gang 6. maj klokken 13 til kæntringsøvelser i Gudskov svømmehal. Bagefter kage/sodavand og kaffe.  Første sejlads aften er tirsdag 9. maj. Søren vil kontakte Odense sejlklub for eventuel leje af en Zoomjolle og eventuel fælleskørsel til stævner. Birger (og Joy) tilbød sig som ”lejrchef” i weekend arrangement til efteråret med grill og hygge for juniorer og deres forældre, hvor juniorer overnatter i klubhuset. Foreløbig satses på 26. 27. august. Jollebroen og jollestativet trænger til nogle afskærmende plastrør. Det sørger Claus for samtidig med han taler med havnen om lidt små reparationer på selve broen.

 

  1. Kapsejladsudvalget: Sejladserne foregår 3. maj til 21. juni og 2. august til 13. september

Alle dage incl. Claus har fundet tre forskellige nye baner med samme længde som den gamle. Det minder mere om de sædvanlige op/ned kapsejladsbaner. Der vil være forskellig længde på 1. og 2. start, så vi hurtigere kan samles i klubhuset bagefter. Claus sørger for resultaterne bliver synlige i Otterup avis og på hjemmesiden.

 

  1. Sejlerskolen. Preben er instruktør fortsat. Der er lidt usikkerhed på de to-tre tilmeldte. Carsten kontakter Preben. Ellers skulle H-båden være i orden og Preben, sidste års deltagere samt evt. Carsten og Stig sørger for båden kommer i vandet til tiden, så den kan deltage i kapsejladserne. Claus vil sørge for nogle plastlommer til et par kort.

     

  1. Klubhusudvalget: Birger sørger for opdatering af aktivitetskalenderen f.eks. afholdes afriggerfesten 28. oktober. Dennis K. sørger for at de nye ankerbøjer ved Enebærodde udlægges. Birger vil tage kontakt til naboklubber om mulighederne for udlån af klubhuset. Claus ville få lavet nogle pæne skilte til opslagstavlerne. Der bliver måske mulighed for tilmelding til ”fællesture” på hjemmesiden, noget med at man søger medsejlende til ens planlagte tur til XX sted. Søren vil se på mulighederne.

 

  1. Økonomien: Der er møde 19. april om den nye byordning i den nye kommune. Søren vil møde op. Vi regner med at det fortsat er antallet af juniorer, der bestemmer tilskuddets størrelse.

 

  1. Hjemmesiden: Søren sender en ny adgangskode til hjemmesiden. Der var ønske om lidt ens udseende af de enkelte sider på hjemmeside. Vi regner med at kapsejladsresultaterne kan komme på siden, så den enkelte kan se sin aktuelle placering.

 

  1. Klubbladet: Der var enighed om at tage mod en tilbud fra en trykker, der ville tilbyde bedre layout og kvalitet.

 

  1. Næste møde 16. maj klokken 19