Referat af bestyrelsesmøde den 21/5 kl. 19.00 i Sejlklubben

 

Tilstede: Mike, Søren, Jesper, Carsten, Jens Thorup (Kano & Kajak).

 

Aktivitetsudvalg…

Ø     Skt. Hans. Jesper laver oplæg til klubbladet.

Ø     Fjordens dag på plads.

Ø     Fællesdag er nævnt på formandens side.

Kapsejladsudvalg…

Ø     Resultater skal gerne med snart

Optimist/juniorudvalg…

Ø     Trænerkursus Kenneth + Jan Jørgensen bevilges et trænerkursus til vinter. Afholdes i Odense så udgifterne er små

Ø     Rekruttering til den kommende sæson på standby.

Ø     Bundmaling af jollen så den ikke skal op hver gang.

Ø     Der er nu 10 juniorer.

Ø     Vi forsøger at udvide træningen til ind i juli måned.

Ø     Diplomer: vi skal i gang med uddelingen til de første 3- 4 stykker.

Ø     Europajolle nummer 2 er malet, mangler klargøring med beslag. Aftalt at beslag tages med tirsdag (i morgen), så der kan skrues lidt sammen under træningen.

Ø     Dåb af FEVA joller, den sidste kommer sidst i maj, reklamer på streamere fra trykkeren. Sponsorer, der har givet over 2000 kr., sættes på.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø     Thomas Hansen, Ole Larsen, Bent (ven med Thomas) Træner Arne en mulighed, men ikke på fuld tid. Måske skifte med onsdags og tirsdags hold, måske en gastebørs hjemmesiden. Carsten mailer til Ole Larsen om bedre muligheder nu med start tirsdag 29.maj. Bestyrelsen lukker hullerne når Arne ikke kan.

Ø     På sigt måske duelighedstegn.

Klubhusudvalg…

Ø     Orden

Ø     Vedligehold døre, Finn tømrer og maleren spørges. Carsten spørger Finn om tips om vedligehold døre udvendig, Bestyrelsen må nok lave en arbejdsdag (suk).

Ø     Rygepolitik

Ø     Nye kummer på herretoilettet. Evt. nye vandhaner. Undersøge priser. Evt. blot en elpolering. Sæbeautomater.

Økonomi…

Ø     Budget 2007 ser godt ud. Investering brugt følgebåd med påhængsmotor, Søren begynder at se på markedet med en båd til omkring 15-20.000 kr. På sigt en ny brugt optimistjolle pr år grej med nyere sejl, mm. så grejet bliver opdateret.

Ø     Sponsorer: Nye på vej sandsynligvis

Andelsselskab…

Ø     Ny bro 2008 må vi aftale med havneselskabet. 

Klubbladet…

Ø     Næste deadline, tirsdag den 22/5 gennemgået. Søren har adressekartoteket og sender fil med navne etc. til klubbladet til trykkeriet.

Hjemmesiden…

Ø     Lave teksten med beskrivelse af hvor billerne skal være.

Fjordens dag udvalg…

Ø     Foreløbige program gennemgået. Mike, Henning og Birger finpudser tider og planlægning. Færdigt 15. august, Gerne arbejdsprogram om hvem laver hvad.

Sponsor udvalg…

Ø     Hvad er vores behov: ekstra følgebåd, løbende udskiftning af 1-2 optimister om året

Ø     Forslag til nye sponsorer ingen pt.

Kano kajak…

Ø     13 interesserede på 14 dage

Ø     Nybegyndere i blandt

Ø     5. juni klokken 14 (alternativt 7. juni klokken 18) med samling omkring aftale om start af afdelingen, evt. leje af kanoer til de nye med Kim og igangsætning et grundkursus i sikkerhed og håndtering. Mike fra Sejlklubben. Kano kajak laver selv oplæg. Jens ringer til de interesserede.

 

Næste møde: 27. august klokken 19.

 

Vel mødt

 

Venlig hilsen

Mike