Referat bestyrelsesmøde  21.januar 2014

Tilstede: Ole , Jesper, Søren , Klaus , Søren , Carsten.

1.       Generalforsamling 26. marts 2014 klokken 19.
  Carsten udarbejder indkaldelse og udsender pr mail. Søren sørger for brev til de få vi ikke har mailadresser. Vedtægtsændring med havnen som medlem af bestyrelsen udgår.

 Ole fortæller om året. Lægge op til debat om klubhusets fremtid. Tvunget medlemsskab af klubben som andelshaver, som findes flere steder.  Klaus Måhr fortæller om ungdom inklusive for 2014.
Carsten orienterer om Fjordens dag under EVT. Præmieoverrækkelse. Købes 3 præmier ca 350, 250,200,
Ole og Jesper ønsker ikke genvalg

 

2.       Ungdom: Øget aktiviteter fra kommunens side i kystområdet. Deltagere i åben VM i SL 16 i Frankrig, lukket VM i Portugal. Flere piger tilmeldt samt en dreng.

 

3.       Økonomi: Der er lige balance pt, men der mangler at blive betalt en del udgifter, så likviditeten er i fare.

 

 

Referent Carsten

.