Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2007 19.00 i sejlklubben.

 

Tilstede: Kenneth, Mike, Claus, Jesper, Carsten, senere Søren.

 

Aktivitetsudvalg…

o       Gå tur anden søndag i januar er på plads med Ole A. Annonce i klubblad samt hjemmeside. Bemærk at der var mange juniorer til afslutning, tilmelding til dagen ??!!

o       Sociale arrangementer 2008 Standerhejsning: 26. april 2008 klokken 15/16. Fællesspisning klokken 18, loppemarked igen? prøvesejlads kano/ joller. Claus påtog sig at overveje indholdet for alle medlemmer, oplæg klar pr 15. december.

o       Mike villig til at træde ind.

 

Kapsejladsudvalg…

o       Vinterundervisning. 2-3 møder, vejr og vind feks Jens Johansen sidst i januar 23 eller 30, sikkerhed, søvejsregler/navigation ved Bjarne Duus marts.

o       Indhold Claus om Sveriges tur 13. februar klokken 19.

Generalforsamling.  5. marts klokken 1900. På valg Jesper (ønsker ikke genvalg), Carsten, Mike villig til genvalg. Claus taler med Dennis, Carsten taler med Søren, Indkaldelse i næste nummer af klubblad. Ingen punkter fra bestyrelsen.

Optimist/juniorudvalg…

o       Mål 2008-2009, stævnedeltagelse, udvælge 3-4 stævner fordelt over året, hvor klubben hjæpler med arbejdskraft. Derudover mulighed for individuel deltagelse med klubbens materiel.  Et stævne i foråret, sommercamp, et stævne lige efter sommerferien, et stævne om efteråret. (to fra klubben, gummibåden, ellers trailere til jollerne). Mike og Kenneth laver en kalender. Sættes i forårsnummeret af klubblad. (Sommerprogrammet)

o       Kenneth påtog sig at erstatte Mike i ungdomsudvalget.

o       Trænerkursus: afsøge behovet 1. møde.

o       Zoom jolle retur 1. april.

o       Vinterundervisning 1. møde 8. januar. Hver anden tirsdag i jan februar, efter vinterferien hver tirsdag.

o       Deltage i kapsejlads i 2008? ja

o       Lave et vinterprogram, ansvar: Kenneth og Mike 4. december.

o       Rekruttering, til skolernes opslagstavler. Carsten laver et oplæg A3. snarest. Hvad med Nordfyns kommune. Klassetur? arrangeres? Efterår 2008.

o       Deltagelse på tur til svømmehallen sammen med kanofolk lørdag 22. marts. Kenneth kontakter Gudskov Svømmehal. Evt. medbragt kage/madpakke i cafeteriet.

o       Et par forældre laver i fællesskab et socialt program for sæson 2008 rekruttering på 1. møde januar.

 

Kølbåd/sejlerskole…

o       Rekruttering nye sejlere. Avisannonce når trænerne er rekrutteret.

o       Træner: Preben, Arne. Avis opslag tirsdag/onsdag. Carsten ringer. Claus hjælper med at bestille nødvendige beslag, tovværk.

 

Klubhusudvalg…

o       Rygning: Der er ryge forbud i klubhuset. Carsten skriver i bladet, hjemmesiden, skilte. Retning af ordensreglement.

o       Søren har en gammel radio til køkkenet.

o       Afriggerfesten var god. Lille underskud lidt for få tilmeldte, huske at få ALLE typer af medlemmer med næste år. God ide med egen kok.

  

Økonomi…

o       Budget 2008, Bedre sejl til optimistjollerne, joller, grej, mm.

o       Status dags dato beskeden underskud pga. mindre restancer.

o       Sponsorer. Mike tager en runde i det nye år. Bankskift på vej.

o       Ny ide i stedet for anparter, eller en videre udvikling. Overvejes af bestyrelsen. Matchrace i jollerne?

 

Andelsselskab…

o       Ny jollebro, Skal være længere, nye pæle, flere forældre kan inddrages, der skal laves et oplæg, andelsselskabet betaler udgifterne.

o       Kajakpladsen for smal.

o       DS bøjerne er taget op af havnen.

 

Klubbladet…

o       Næste deadline, 28/11 til trykkeren, dvs. Carsten skal have dem senest en uge før, husk at sætte det på hjemmesiden.

o       Formandens side, nytårstravetur, generalforsamling 2008, klubaftener, kapsejladsbetragtninger, juniorside, datoerne for kendte aktiviteter, referat fra kanofolket.

o       Regler for klubhuset ændret.

 

Hjemmesiden…

o       Vedtægter, generalforsamling 2008, klubaftener, nytårstravetur,

 

Kano kajak…

o       Referat af møde den 12/11 mangler endnu. Der er nedsat et udvalg af kanofolk, som vil beskrive aktiviteter, praktiske forhold, skrivelser til nye medlemmer etc.

o       Deltagelse på tur til svømmehallen sammen med juniorer lørdag 12. april. Kenneth kontakter Gudskov Svømmehal. Evt. medbragt kage/madpakke i cafeteriet.

 

 

Referent

 

Carsten Christensen