Referat af bestyrelsesmøde 20. juni 2006

 

Tilstede: Mike, Birger, Jesper, Søren, Carsten.

 

Aktivitetsudvalget.

Sct Hans aften: Diverse praktiske aftaler kom på plads om arbejdsfordelingen ved arrangementet. Mike holder talen. Preben sørger for Heks og brænde. Maleren sætter sikkert sit telt op og Birger sørger i Jespers fravær for øl, vand og vin salg. Der er rigeligt med vin på lager.

 

Klubblad:

Carsten påtog sig som sekretær indsamling af indlæg til klubbladet. Carsten kontakter Flemming for nærmere aftaler. Deadline for næste blad er 23 september dvs. der skulle være tid til at få lavet et indlæg om fjordens dag.

 

Klubhuset:

                      Niveauet for rengøringen fra de faste brugeres af klubhuset side er ikke i orden. 

Jesper har forsøgt at få noget sat i gang uden held. 

En længere diskussion mundede ud i: Vi sørger for der er pænt efter hver kapsejlads. Mike kontakter Andelsselskabet for at lave en aftale om dels at vedligeholdelse af klubhuset kan indgå som en del af forårs og efterårs lørdagen for andelshaverne, dels selve rengøringen i det daglige er et fælles anliggende for Sejlklub og Andelsselskab.

Det er allerede nu klart at der skal males udvendigt og indvendigt træværk. Mike vil undersøge muligheden for at få et nyt skilt med sejlklubbens navn og logo på

Birger sætter annonce i klubbladet om at vi mangler et par overskabe til glas i bryggerset.

 

Optimisterne:

Vi må desværre konstatere at vi ikke kan leve op til DS krav om brugen af Zoom jollen ved stævner. Formanden kontakter Mads Flyger og måske kan vi nøjes ”udlåne” jollen en periode til f.eks. Odense Sejlklub, indtil vi får sejlere, der kan brug jollen. Indtil da har vi god nytte af de to Europajoller.

Mike vil reparere optimisterne i nærmeste fremtid. Materiel er indkøbt.

Der bliver indkøbt materiale fra DS til de foreløbigt 16 ungdomssejlere, der sejler tirsdage og torsdage. Første gang efter ferien er i uge 32.

Der var tale om at finde en weekend i september til fælles sejlads. Bestyrelsen må hjælpe de to instruktører hvis nødvendigt.

For at fastholde de interesserede ungdomssejlere var måske en god ide at mødes 1 gang pr måned i vinterhalvåret.

Der blev taget hul på diskussionen om klubbens niveau for ungdomsaktiviteterne.

Organiseringen specielt af en eventuel forældreindsats blev berørt. Der var også snak om at investere i et par mini 12-metere fra Odense sejlklub, som bare ligger ubrugte hen. Efterstående kan referenten oplyse der er planlagt sejlads for mini 12-meterne 2.og 3. september 2006 i forbindelse med ” For sejl i 1000 år.

 

Kapsejlads:

Det nye banesystem fik ros. Der var snak om at forsætte med et par lørdags/søndagssejladser, da vi slutter allerede onsdag 13. september.

 

 

Næste møde er af referenten fastsat til tirsdag 29. august klokken 19.

 

 

Ref Carsten