Referat bestyrelsesmøde den 19/11kl. 19.00 i Sejlklubben

 

Tilstede: Mike, Søren, Claus, Carsten

 

Generalforsamling: på valg Claus, Søren P, Nyt medlem fra ungdomsafdelingen?

Ø      Afholdes 4. marts 2009 klokken 1900. Ungdomsudvalget formand skal ind i vedtægterne for at blive godkendt til ”Ungdomsvenlig sejlklub”.

Aktivitetsudvalg…

Ø      Nytårs travetur OK fra Ole Astrup 11. januar 2009 klokken 1000.

Kapsejladsudvalg…

Ø      Mike søger vinsmagningsaften. Claus: Værftsbesøg: Faurby, Skærbæk.  North Sails,  Låne en sejlklubs lokaler til frokost. Carsten: Køstners bror til et foredrag i klubhuset.

Optimist/juniorudvalg…

Ø      Søgt om tilskud fra Torm til trænerkursus. Mål: 3-4 personer instruktør1 og 2 til instruktør2. Tilskud fra kommunen også muligt

Ø      Rekruttering til den kommende sæson: Annoncering så vi kan opretholde 15- 20 unge (Mike).

Ø      Vinterundervisning der er lavet program. Foreløbig samt Lillebæltskredsen.

Ø      Jolleleje skal justeres. Flere kategorier alt efter stand.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø      Der er tre elever tilmeldt til sæson til 2009.

Klubhusudvalg…

Ø      Sørens liste

Ø      Arbejdsdag i den varme del af året 2009.

Økonomi…

Ø      Budget 2009, hvilke planer har vi til investeringer

Ø      Hvad er status 2008 Balance

Ø      Sponsorer, Brev til annoncører i klubbladet med girokort. Carsten sender det til Søren P.

Andelsselskab…

Ø      Der afventes svar fra fondsansøgning.

Klubbladet…

Ø      Næste deadline: Sponsorlisten, Formanden, GF havn. Nytårsturen. Aften arrangement. Resultater, afslutning juniorer. Claus Aktivitetskalender juniorer til 19. maj midtersiderne. Annoncere generalforsamling med dagorden. Data om bestyrelsen, suppleanter, udvalg. 25 Ekstra numre til afrigger sponsorer.

Hjemmesiden…

Ø      Pdf filer + Word/excel så formatet holdes på hjemmesiden.

 

Næste møde 11. februar klokken 19.

 

Vel mødt

 

Venlig hilsen

Mike