Referat bestyrelsesmøde den 17/8 2015 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Klaus, Ole, Erik, Carsten, Søren

 

Aktivitetsudvalg… Fjordens dag 13. september. Planlægning. Mødetid lørdag kl 11 for opstilling af borde og opbygning mm Ole kan ikke på dagen. Mail om at søger hjælperne.
Claus sko regner vi med kan levere: pølsevarmer, Strøm, Kogeplader, Strøm i begge telte. Kontaktes Klaus talte med Claus.
Vi laver en opstilling med to ”indgange”: Kaffe, Spisning og en fast kassemester i midten for nemmere at holde god hygiejne.
Opdeling af arbejdet i forskellige sektioner, så hygiejnen er i orden. Et telt med musik evt. med en eller flere af aktiviteterne.
Klaus: Tombola, helstegt pattegris kartoffelsalat, tomat, salat. Torben og Thomas i H-båd.
Ole: Engangshandsker. Spande til håndvask. Ena køber salaten alene. Morgenbrød fra Otterup Bageren, Skal på hjemmesiden som sponsor.

Carsten ringer 50 rundstykker, 5 franskbrød køber.
Dennis: Salg af pandekager. Pandekagehuset laver dejen.
Priser: Pattegris 50. Pølse 15. Brød 3 kr. Kaffe 10. Kage 10 begge 15.

 telte skal være stillet op 6x 18 meter. Carsten.

Klaus har styr på Aktivitetstrailer fra Dansk Sejlunion.

 

Optimist/juniorudvalg… Sejlerstævne velbesøgt med 20-22 sejlere. Velbesøgt sommercamp over 60 deltagere incl. forældre. Samlet overskud kr. 11.000. 

Ønske om slæbested mod øst. Forældremøde om ødelæggelser af Hobie catamaranerne.

Næste år: Et jollelejegebyr skal betales samt udgifter til kaskoforsikring. Gælder for Fevajoller og Hobiecat. Peter og Frederik i 49 til VM Flensborg.  Evt. nye joller skal betales af fonde.

 

Klubhusudvalg: Pæne gardiner opsat. Ole gør stadig rent.

 

Økonomi er god.

 

Forslag til at der udsendes et nyhedsbrev nogle gange pr år til medlemmerne.

En klubaften til vinter. Turbeskrivelser fra ungdommen..

 

 

 

Referent Carsten