Referat bestyrelsesmøde den mandag 17/9 kl. 19.00 i Sejlklubben

 

Tilstede: Mike, Claus, Jesper, Dennis, Carsten.

 

Aktivitetsudvalg…

Ø      Afriggerfest: Menu forslag fra Jesper forevist, evt. en kok der laver maden ”på stedet”. Vi sørger selv for dessert (is og tærter) samt chokolade mm til kaffen.
Indlæg til klubbladet laves, Henning var god til at skaffe gevinster. Claus køber lodder og står for præmieuddelingen. Annonce om sponsorer til præmier til klubbladet laves af Jesper sammen med indbydelsen. Skrive en sang ?? Gaver til frivillige hjælpere.

Ø      Fjordens dag: Carsten laver et referat til sekretariatet. Dykkerklub næste år.

Kapsejladsudvalg…

Ø      Præmier Claus

Ø      Skæg og ballade sejlads stjerne sejlads, skippermøde klokken 10, Tilmelding onsdag 19.sept.

Ø      Vinterundervisning Knob og stik, søvejsregler. Kapsejlads. CC undersøger online regelspil

Optimist/juniorudvalg…

Ø      Træner ?? kursus Kenneth

Ø      Rekruttering til den kommende sæson,

Ø      Diplomer skal uddeles (Mike)

Ø      Europajolle klargøres på havnens dag i november. I løbet af vinteren ?

Ø      Zoomjollen kommer tilbage i 2008

Ø      Brugt gummifølgebåd med 9 hk motor. Prisen?

Ø      Vinterundervisning er planlagt.

Ø      FEVA jollerne skal stå indendørs i vinter.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø      Nye sejl brugte 2004 kr. 7000. checket af North Sail. Carsten tager sig af beslag/ tov med mere på H båden. Claus køber et sæt tovværk.

Klubhusudvalg…

Ø      Orden

Ø      Billedrammer med årets gang i ungdomsafdelingen.

Ø      Arbejdsdag til at hjælpe Henning med at blive færdig, 21.oktober. klokken 11.

Økonomi…

Ø      Budget 2007 2008, hvilke planer har vi til investeringer, følge båd, joller, grej, mm.

Ø      Hvad er status dd………Har vi råd til en følgebåd

Ø      Sponsorer, Nye på vej?

Andelsselskab…

Ø      Ny bro 2008 ???

Ø      Hjemtagning af ankerbøjerne ved Enebærodde aftales med havnen, så det sker samtidig med løbsbøjerne.

Klubbladet…

Ø      Næste deadline, tirsdag den uge 38…er vi klar. også sponsorer layout. Sende mail til Havnebestyrelsen.   

Ø      Mike Formanden side.

Ø      Jesper om fjordens dag.

Ø      Noget om anparter, billede, ferieindlæg. Carsten

Ø      Claus lidt om turen til Sverige.

Ø      Afriggerfesten

Ø      Opdatering af medlemskartotek udsat.

Hjemmesiden

Ø      Foto fra fjordens dag, indlæg om optimisternes oplevelser 2007.

 

Fjordens dag udvalg

Ø      Henning, Birger, Finn.

Ø      Det gik rigtig godt.

Ø      Husk at få fat flere hjælpere.

Ø      Isskilte foto. Samt temperaturen.

Standerhejsning.

Ø      Loppetorv igen? Festlig afslutning.

Klubmesterskab

Ø      Det blev drøftet om vi kan stå for et stævne for en mindre klub. Vi kunne øve os i
et sådant arrangement. Tilbagemelding på henvendelsen, men der er meget arbejde i et stævne. Kontakter klubben for nærmere uddybning. Lægges sammen med et andet klubmesterskab?

Sponsor udvalg…

Ø      Forslag til nye sponsorer.

Kano kajak…

Ø      Hvordan kommer vi videre? Fælles klubaften med alle som vil sejle.

Ø      Instruktøruddannelse? / opbevaring i gammel container afklaring af behovet.

Ø      Møde med bestyrelsen og kajak medlemmerne til afklaring videre forløb næste år..

Ø      Landingspladsen skal gøres ”færdig”.

 

Næste møde 12. november. Klokken 19

 

Vel mødt

 

Venlig hilsen

Mike