Referat bestyrelsesmøde den 17/2 kl. 18.00 i sejlklubben

 

Generalforsamling 2010

·         Ingen indkomne forslag. Mike laver beretning. Snak om emner til bestyrelsen. Birger Kristensen, Jens Mikkelsen, Jens Johansen, Lars Nielsen kontaktes. Søren og Søren sørger for forplejning. Bestyrelsen møder ½ time før. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Udsendelse af generalforsamlingsindkaldelse sker pr E-mail.

Aktivitetsudvalg…                                                                                                                  

Ø  Standerhejsning 24. april klokken 14.00

Kapsejladsudvalg…

Ø  Sejladser 2010 som det plejer. Ole Green vil måske forsøge en lørdagssejlads sammen med Odense Sejlklub

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Træner?? kursus

Ø  Rekruttering til den kommende sæson, Skolearrangementer på lørdage.

Ø  Vinterundervisning

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  Trænere Preben og Arne (?)

Ø  Tilmeldinger 5-6 i 2010

Ø  Onsdags vedligeholdelsesklub for seniorer.

Klubhusudvalg…

Ø  Forslag om at dele udgiften ved installation af varmepumpe med havnen

Ø  Vedligeholdelse af klubhuset: Mangler lidt for at blive helt færdig.

Økonomi…

Ø  Regnskab 2009 og budget 2010 gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Ø  Sponsorer, Nye på vej?

Andelsselskab…

Ø  Udvidelse af havnen. 30 på venteliste.

Ø  Klubhus: Nyt nøglesystem med systemnøgler

Klubbladet

Ø  Næste deadline, hvad skal med Formandens, Kapsejlads, Indlæg fra Finn.

Ø  Aktivitetskalender

Ø  Bladet erstattes af mailliste når der er nyt.

Hjemmesiden…

Ø  Redesignes. Hvad med at de enkelte ”afdelinger” selv lægger ting op på hjemmesiden. Carsten kontakter Erik fra havnen. Indkøbe nyt software?

Sponsor udvalg…

Ø  Forslag til nye sponsorerReferent

Carsten