Referat bestyrelsesmøde den 16.01 2011 kl. 10.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Jens, Carsten, Klaus, Jesper.

 

Aktivitetsudvalg … 

Ø  Vinsmagning ca. kr. 125 pr deltager. Claus finder dato materiale.

Kapsejladsudvalg…

Ø  Intet nyt. Det forventes at der kommer nye måltal i 2011.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Afslag fra to fonde Nordea og Albani på tilskud til joller. Principper for udregning af jolleleje blev diskuteret.

Ø  Sammenbygning af bygninger koster 6500 kr., når sponsorstøtten er fratrukket. Jan og Kenneth kommer på trænerkursus.

Ø  Sammen med Nyborg og Odense sejlklub arrangeres et tretimers kursus for forældre om tryghed i sejlklubben.

Ø  Hvis vi vil med til Winnerboats, er det muligt 8. marts, sandsynligvis afgang fra klubben 1730.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  1 ny elev til 2011. Måske en genganger fra hold to. Båden trænger til en kærlig hånd. Instruktør situationen er uafklaret.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Oprydning i garderobe. Ovn og ny emhætte opsættes. Der mangler skeer og dybe tallerkener. Rygning ER forbudt i klubhuset.

Ø  Gardiner er taget ned foreløbig. Måske rullegardiner i stedet for.

Økonomi…

Ø  Søren 2010 giver et mindre underskud.

Andelsselskab…

Ø  Hjælp til at opkræve på traveturen. Tidligere tilmelding nødvendig.

Hjemmesiden…

Ø  På forsiden skal nyhederne skal stå som fliser. Flytte sponsorerne ?? Fjern døde links på forsiden. Sende flere informationer.

DS bøjer…

Vi bliver nok nødt til at meddele Dansk Sejlunion at vi ikke kan påtage os opgaven mere. Vi prøver lige Bregnør ved Jørgen Jolle inden vi opgiver.

 

Generalforsamling …

Ø  Carsten sender et oplæg til dagsorden til Søren.  Husk mail ud en uge før selve generalforsamlingen.

 

Næste møde 2. marts klokken 19 i klubhuset

 

Referent Carsten