Referat bestyrelsesmøde den 15.11 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Jens, Carsten.

 

Aktivitetsudvalg … 

Ø  Påbegyndt drejebog. For stort underskud. Musikken koster for meget.

Kapsejladsudvalg…

Ø  Intet nyt.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  To FEVA sejl skal indkøbes. Der er sendt ansøgninger til 4-5 fonde. Container opsat samt ny nøgle indkøbt. Der ansøges hos sponsorer til hjælp med en tilbygning.
Juniorafdelingen har brug for flere joller/ vedligehold af optimistjoller. Jan er nyt emne som træner. Vi er nødt til at øge lejen især for andet år og fremefter. Forskel efter hvor god jollen er.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  1 ny elev til 2011. Måske en genganger fra hold to. Båden trænger til en kærlig hånd. Instruktør situationen er uafklaret.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Generel oprydning i køkkenet og bryggers skal iværksættes. Overveje om der skal indkøbes et helt nyt, så vi kan få bugt med mus samt bedre udnyttelse af pladsen.
Varmepumpe er sat op. Virker godt. Fællesarbejdsdag for bestyrelsen 16. januar klokken 10 2010.

Økonomi…

Ø  Søren økonomien balancerer.

Andelsselskab…

Ø  Intet nyt

Hjemmesiden…

Ø  Klaus skriver om klubmesterskab. ? 

Ø  Rulleteksten skal vise næste arrangement

Vinteraktiviteter…

Ø  Vinsmagning en mulighed.

DS bøjer…

Vi bliver nok nødt til at meddele Dansk Sejlunion at vi ikke kan påtage os opgaven mere.

 

Næste møde 16. januar i Klubhuset i forbindelse med arbejdslørdag.

 

Referent Carsten