Referat bestyrelsesmøde torsdag 15. august 2013

Tilstede Ole, Søren U., Søren P., Klaus, Carsten. Afbud fra Jesper

1.       AKtivitetsudvalget: Fjordens dag 8. september. Planlægning. Mødetid lørdag kl 11 for opstilling af borde og opbygning mm
Claus sko regner vi med kan levere: pølsevarmer, Strøm, Kogeplader, Strøm i begge telte. Kontaktes af Carsten.
Vi laver en opstilling med to ”indgange”: Kaffe, Spisni ng og en fast kassemester i midten for nemmere at holde god hygiejne.
Opdeling af arbejdet i forskellige sektioner, så hygiejnen er i orden. Et telt med musik evt. med en eller flere af aktiviteterne.
Klaus: Tombola, heltstegt pattegris kartoffelsalat, tomat, salat. 
Jesper: har indkøb. Engangshandsker. Spande til håndvask. Men Klaus kan købe pølser, dressing, brød. Koordineres.
Dennis: Salg af pandekager, Søren U kontakter.
Priser: Pattegris 35. Pølse 12. Brød 3 kr. Kaffe 10. Kage 10 begge 15.
Afriggerfest: Jukebox, Weber grill. Bedre udbytte fra lotteriet. To serier?  Auktion over de dyre præmier. Styring af musikken. Planlægges på næste møde
 

2.       Juniorudvalg: Børneattester på vej.  Skolearrangement 23. august. Nyt sejl Zoom. H. båd er ude at sejle. De voksne ungdomsmedlemmer vil gerne renovere båden vinteren over.
 

3.       Kapsejladsudvalg: Bytte mandskab/skæg og ballade, Tilslutning?? Afprøves 21.august. Ungdommen kunne måske stå for Skæg og ballade.
 

4.       Økonomi: Økonomien er stram, næppe underskud. Lave et balance for ungdom>< seniorer
 

5.       evt. Det blev besluttet at give en vingave til Jens Johansen reception. Ole deltager. November møde om klubbens fremtid.

 

Referent

Carsten