Referat bestyrelsesmøde den 10/5 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Klaus, Jens, Jesper, Carsten.

 

Aktivitetsudvalg…

Ø  Skt Hans aften: Er på plads. Preben sørger for bål og Jesper for grill og drikkelse.

Kapsejladsudvalg…

Ø  Ikke muligt at skaffe krudt mere. Vi må nok se frem til brug af horn frem for skud.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Der er igen problemer med utæthed i bunden af RIB båden. Opstår sandsynligvis under transport ved at båden hopper op og ned.
Vi skal have repareret det noget bedre ved at lave reparationen ovenfra. Der skal desuden være klare regler ved transporten.

Ø  Børneattester: Mangler på Henriette og Morten. Checkes af Klaus Måhr.

Ø  Vi mangler joller. Ser på nogle brugte joller. 4 nye medlemmer. Introdag var godt besøgt, men baderummet var ikke i orden. I alt ca. 20 nye børn var på besøg.

Ø  6 sejlere med til Fænø rundt i sidste weekend. Lidt rigeligt med vind. Gode placeringer. 10 sejlere skal til Korshavnsstævnet i kommende weekend.

Ø  Der sker ikke nok med indsatsen for at skaffe midler til veje hos fonde og sponsorer.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  Båden trænger til en kærlig hånd. Vinterprojekt for ”pensionerede” sejler?

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Komfuret klarer Claus. Vi mangler en ny til rengøringen. Vibeke vil måske gerne igen. Ingen madvarer på bordene når lokalet forlades.
Seddel med ordensregler skal sættes op. Generel oprydning i køkkenet mangler stadig.

Økonomi…

Ø  Søren økonomien er OK med lille overskud. Overforbrug allerede nu ved vedligeholdelse af joller samt jollevogne.
Der skal dog spares resten af året. Lave en hjemmeside tilmelding.

Andelsselskab…

Ø  Arbejdslørdag: Broerne er forstærkede. Der sættes bom op på nordmolen. Lås på jollespillet.

Hjemmesiden…

Ø  Der er fin tilslutning fra de gamle annoncører til den ny hjemmeside.

Fjordens dag udvalg…

Ø  Programmet er sendt. Husk bevilling.

 

Næste møde 30. august.

 

Referent Carsten