Referat bestyrelsesmøde onsdag den 13-2-2013 kl. 19.00

 

Tilstede: Søren, Ole, Claus, Klaus, Jesper, Carsten.

 

 1. Aktivitetsudvalg: Allan Borch over Atlanten. Klaus Måhr undersøger.

 

 1. Kapsejladsudvalg: Mere sejlads. Distancesejlads udenfor Fjorden, Stjernesejlads. Lørdag/ søndag. Besætningsbytte dag f.eks. sidste sejlads før sommerferien.

 

 1. Skæg og ballade sejlads til afslutning på året. Hurtig udmelding af datoer. Husk opslag i klubhuset.

 

 1. Optimist/juniorudvalg: Søgt en fond til sejl et nyt til FEVA-jollen. To gange Frederik har været klubkonference samt instruktørkursus.
  Nyt koncept i skolesamarbejdet med forældreaften, mere om naturoplevelser. Avisindlæg om aktiviteterne i ungdomsafdelingen.
  Kite-surfing kursus i midten af maj. Flyvesandet. 8 tilmeldte. Kr. 1000 pr. deltager for 8 timerkursus.
  Udendørs bruser, ansøgning om plads til havnen. Skader på jollerne. Arbejdsdag samme dag som havnen.
  Diplomsejlerskole genoptages. Dertil 4 opslagstavler forskellige steder i klubhuset. Kursus om glasfiber weekend hos Winner-boats.
  Lejet en 29-jolle i Kerteminde på byttebasis. To optimister udstyret med årer. Kredsmøde 6. marst 2013 klubhuset.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole: en elev foreløbig. Kontaktes. H-båden kunne renoveres med hjælp fra ungdommen, som gerne vil sejle i båden.
  Instruktør: Arne Knudsen med Preben som vikar ?? Evt. hos Søren hvis der ikke er andre elever uden udgift.

 

 1. Klubhusudvalg: Rengøring, var pænt rent i går ifølge Klaus Måhr. Købe rengøring en periode inden fast ansættelse en mulighed. Ung pige, der hjalp til afriggerfesten kontaktes.

 

 1. Generalforsamling: 13. marts 2013. Claus genopstiller ikke. Mere aktivering fra medlemmerne f.eks. til afriggerfest, mm. Aftale at bestemte personer påtager sig enkelt.  
  Ole talte om at overtage kassererposten og Søren som formand en mulighed. Søren Ursula. Jens Johansen.  S
  Sammen med havnen: Standerhejsning, Sct. Hans, Afriggerfest. Snakke med havnens bestyrelse før GF, møde med Havnens bestyrelse.

 

 1. Økonomi: Den er OK. Regnskabet er klart. Overskud over kr.3000. Mangler nogen indbetalinger.

 

 1. Andelsselskab: Fibernet til klubhuset. Trådløst netværk til alle. Havnerenovering i gang. Ny bøjebåd, ny bøjer indkøbt.

 

 1. Hjemmesiden: Husk at sende mail når der er nyt.

 

 1. EVT. Lidt om fjordens dag og tiltag ekstra omkring synlighed og udvikling af Fjordens dag.

 

 

Referat Carsten