Referat  bestyrelsesmøde den 11/2 kl. 19.00 i Sejlklubben

 

Tilstede: Mike, Carsten, Søren U.

 

Generalforsamling 2009

Ø      Mike gennemgik sine oplæg til generalforsamlingen 2009. Nyt emne til bestyrelsen er på plads. Øvrige valg skulle ikke give anledning til problemer.

Aktivitetsudvalg…

Ø      Standerhejsning 25.april. Mike finder pølsebord og laver indbydelse. Ny stander skaffes af Mike
Mike forsøger avisdækning af indslaget med ungdomsvenlig sejlklub, hvor Dansk Sejlunion vil være til stede ved Standerhejsningen.

Kapsejladsudvalg…

Ø      Sejladser 2009 Claus laver oplæg færdig uge 10, evt. noget om fællesture i Pinsen og efterår.

Optimist/juniorudvalg…

Ø      Trænerkursus: fire deltager på instruktør 1 uge 11, en deltager på instruktør 2 uge 9,seks deltagere til speedbådskørekort uge 12.

Ø      Rekruttering til den kommende sæson: Mike laver noget til skolerne uge 18. Ca. uge 20 21 forsøges med avis indlæg, opsamling for nye 28. maj derpå evt. venteliste/ nye hold.

Ø      Vinterundervisning er i gang 10-15deltagere.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø      Trænere Preben. Elever: Alice, Jens og flere ?

Ø      Tilmeldinger. ”Annonce” samtidig med indlæg i avisen om ungdomsindlæg.

Klubhusudvalg…

Ø      Arbejdsdag: maling af huset, i forbindelse med havneklargøring. Døre og ydervægge rensning. Carsten tale med malerfirma. Indkøb af lærred/ projektor overvejes, da de forbedrer ungdomsarbejdet rigtig meget og også tit er nødvendigt ved en klubaften for seniorerne.

Økonomi…udsat

Ø      Budget 2009

Ø      Hvad er status 2008

Ø      Sponsorer, Nye på vej?

Andelsselskab…udsat

Ø      Hvad sker der i Havnens bestyrelse

Ø      Klubhus???

Klubbladet…

Ø      Næste deadline: uge 11:Indbydelse til standerhejsning, Mike. Kapsejladsindbydelse 2009 Claus. Klubaften referat Carsten. Vigtige optimistdage med foto Mike, Referat GF Carsten. Fællesture Claus. Formandens side, ungdomsvenlig sejlklub, Mike. Rykke havnebestyrelsen for klargøring og GF.

Ø      Aktivitetskalender

Hjemmesiden…

Ø      Intet specielt

Sponsor udvalg…

Ø      Forslag til nye sponsorer

Fjordens dag..  

·        Møde 15.april

·        Fælles samlet indkøbsliste

·        Deadline for program 1. juni.

 Referent Carsten