Referat bestyrelsesmøde onsdag den 11. april kl. 19.00

Tilstede: Klaus, Claus, Søren, Jesper, Ole, Carsten.

 

 1. Aktivitetsudvalg Standerhejsning kl. 15 og vinsmagning kl. 16-18 ved Keld Mortensen, Søhus, aftensmad kl. 18. Pris kr. 70 pr vindeltager,
  Fælles salatbord/ betalt brød fra klubben. Tilmelding til vin på mail Claus. Betaling til sejlklubbens konto senest 24. april. Skt. Hans aften. Genbrug fra invitation.

 

 1. Kapsejladsudvalg kun GPH all round mål et løb omvendt respit med eller uden spiler rød flag for uden spiler, brev til potentielle nye sejlere/ store joller. Ole G, start kl. 19.

 

 1. Optimist/juniorudvalg.. Kursusdeltagelse i ”Torm enkeltkapsejlads” resulterer i afholdelse i sejlerweekenden 2-3. juni. Opsættes skab med lås til kaffe/ diverse ting for ungdomsafdelingen.

 

 1. Klargøring af jollebro samme dag som havneklargøring. Arbejdslørdag for ungdommen 14. april kl. 900 med morgenbrød. Diverse indkøb godkendt. Surf starter om 14 dg.
  Otterup by night opstilles en stand for sejlklubbens ungdomsafdeling.

 

 1. Kølbåd/sejlerskole… to tilmeldte samt evt. en mere.

 

 1. Klubhusudvalg… Rygning forbudt skilte har haft god effekt. Vask af håndklæder via Alice en mulighed. Bryggers trænger til oprydning. Utæt tag over mødelokalet ?

 

 1. Økonomi… Gøre mere reklame for tilmelding til el-sponsoraftalen.

 

 1. Andelsselskab… Ny formand, Renden er ved at være for smal/ for lav fra fyret ud til bøje 16.

 

 1. Hjemmesiden

 

 1. EVT-

 

 

Referat Carsten