Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2012

 

Tilstede: Søren, Claus, Klaus, Carsten. Afbud fra Jesper og Ole.

 

  1. Aktivitetsudvalget. Afriggerfest: Over 35 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Salg af vin efter middagen leveres af kokken. Jukeboks er kommet ned i kr. 1000. Jesper: Pølser og brød mm. Reminder om afriggerfesten og sponsorgaver. Claus har fundet en medhjælper til at hjælpe i køkkenet med opvask. Søren (Ursula) borddækning og henter jukeboks. Oprydning søndag klokken 11-. Gule ærter 6. januar 2013. Vinterarrangement Allan Borch-Madsen. Kursus med Weber-mad.

  2. Kapsejladsudvalget. For og imod omvendt respit. Claus og Søren savner starten. Dommerne keder sig. +/- spiler reglen. DH-reglen overlever den?

  3. Sejlerskole. Preben stopper som træner. Arne som ny træner? Søren overvejer elever som gaster.

  4. Ungdomsafdelingen. Medlemshvervning med nyt materiale. Skolearrangement virker nok bedst. Indvielse af jolleskur. Tak til trænerne i form af nogle jakker. Klubkonference Vingsted Centret 2 personer deltager. 2 personer på instruktør kursus 1. Tormmester Peter og Jeppe skal have præmie 26.oktober i Dansk Sejlunion.

  5. Klubhusudvalget. Ole Illum kan gøre rent. Har lavet en oversigt. Varmepumpe 2 sættes snart op.

  6. Økonomi. Der er foreløbig overskud i 2012. Vi skal gerne have flere med i ”Sponsor-el”.

  7. Andelsselskabet. Havnerenovering, uddybning, ny bøjer. Der er lavet en plan fra et rådgivende firma til renovering. incl. uddybning. Færdig 1. april 2013. Møde hos borgmesteren..

  8. Evt. Claus vil gerne holde pause som formand..    Referat

Carsten