Referat bestyrelsesmøde den 10/5 2010 kl. 19.00 i sejlklubben

 

Til stede: Claus, Søren, Klaus, Jens, Jesper, Carsten samt Martin Køstner

 

Aktivitetsudvalg…

Ø  Skt Hans aften: som sidste år. Opslag på hjemmesiden. Jesper.

Kapsejladsudvalg…

Ø  God tilslutning til 1. sejlads.

Optimist/juniorudvalg…

Ø  Klaus vi skal gøre opmærksom på os selv i avisen, når vi har været til stævner. Annonce i forbindelse med avisens Outdoor uge koster 1300 kr. giver for lidt i forhold til prisen,

Claus melder tilbage til avisen. Købt nye jollevogne til TERA-joller. Dødemandsknap er nu installeret på alle motorer. Vi har gang i skolesamarbejdet som plejer at give et godt resultat.

I øjeblikket 17 ungdomsmedlemmer. Sikkerhedspolitik for brug af følgebådene blev diskuteret. MOB line skal bruges. Tre joller er kommet tilbage efter maling og samlede.

Tre mangler endnu. Samarbejde med Odense på vej igen samt med Nyborg Sejlerforening. Godt for de bedste sejlere i klubben.

Ø  Børneattester: Mangler på Henriette og Morten. Indhentes af Klaus Måhr.

Kølbåd/sejlerskole…

Ø  Nye elever 2010: 3 hos Carsten/ Jens Johansen på tirsdage. 3 hos Preben på onsdage. Båden trænger til en kærlig hånd.

Klubhusudvalg…

Ø  Maling af den sidste del bagved. Nye hylder efter museangrebet. Komfuret klarer Claus. Rengøring er ikke i orden. Jens taler med Alice om bedring, give en oversigt. Nye signalflag.

Generel oprydning i køkkenet skal iværksættes.

Økonomi…

Ø  Søren økonomien er OK.

Andelsselskab…

Ø  Arbejdslørdag. Nøglesalget går trægt.

Ø  Nogle dykkere vil finde kæderne.

Ø  Lejekontrakt stadig til tinglysning.

Hjemmesiden…

Ø  Duus kunne kontaktes.

Fjordens dag udvalg…

Ø  Oplæg klar senest 17 maj

 

Referent Carsten

 

Bestille et 6x6 meter telt